Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Medijsko središče

Projekt CARS-OUT! Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij

GRADIVO ZA MEDIJE

 

Projekt CARS-OUT! Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij

 

Projekt CARS-OUT! je financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Evropski gospodarski prostor (EGP) tvorijo tudi Islandija,  Kneževina Lihtenštajn in Kraljevina Norveška, ki razpisujejo sredstva za sofinanciranje projektov tudi v Republiki Sloveniji.

Projekt CARS-OUT! je bil pripravljen in financiran v sklopu programskega področja Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine s ciljem »Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti« Programa Finančnega mehanizma EGP.

Partnerji: Podjetje SOLINE d.o.o., upravljavec Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS; vodilni partner), Javni zavod Krajinski park Strunjan (KPS) in partner iz Norveške Narodni park Jotunheimen.

Trajanje projekta: 1.1.2015 - 31.10.2016

Projekt je v 95% deležu financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko.

Vrednost projekta: 998.442,40 EUR

Deleži po partnerjih:

-          SOLINE Pridelava soli d.o.o.                       956.397,60 €

-          Javni zavod Krajinski park Strunjan               32.244,80 €

-          Jotunheimen National Park                               9.800,00 €

 

Delež nepovratnih sredstev: 95%

Višina lastne udeležbe (vsi partnerji skupaj): 49.941,12 EUR

 

 

Cilj projekta:

 

 

Ohranjanje narave in kulturne dediščine v zavarovanih območjih narave prek zagotavljanja okolju in obiskovalcem prijaznega načina obiskovanja in ogleda

 

Z izvedbo vseh v projektu začrtanih podpornih aktivnosti postaja KPSS prvi krajinski park v Sloveniji, v katerem vožnja motornih vozil (z izjemo intervencijskih in servisnih voženj) ni več dopustna.

 

Sklopi CARS-OUT! projektnih aktivnosti, ki prispevajo k doseganju cilja projekta:

1.      Ozaveščanje javnosti o pomenu okoljsko prijaznega obiskovanja zavarovanih območij

 

2.      Izmenjava izkušenj, zbiranje in analiza podatkov o obisku in priprava usmeritev za okoljsko sprejemljivejše obiskovanje

 

3.      Vzpostavitev infrastrukture in nabava opreme za okoljsko sprejemljivo obiskovanje (le za KPSS in KPS)

 

 

 

Ključni rezultati projekta:

-          Spletna stran (www.cars-out.com)

-          Izobraževalni film za promocijo projektnih območij in trajnostnega urejanja obiska in ogleda

-          Interaktivne vsebine za dvig okoljske zavesti obiskovalcev vseh treh parkov

-          Prikaz primerov dobrih praks okoljsko sprejemljivega obiskovanja zavarovanih območij

-          Študijske izmenjave (obisk norveškega partnerja v Sloveniji in slovenskih partnerjev na Norveškem z ogledom projektnih območij in ureditev za okoljsko prijazno obiskovanje)

-          Študija okoljsko sprejemljivega načrtovanja obiska za Krajinski park Strunjan

-          Spremljanje stanja obiskovanja v projektnih območjih in analiza vzorcev obiska

-          Vzpostavitev infrastrukture in nabava opreme za okoljsko sprejemljivo obiskovanje Krajinskih parkov Sečoveljske soline in Strunjan, in sicer:

 

a)      Ureditve in oprema v KPSS:

- vzpostavitev pešpoti od vhoda na Leri do upravne stavbe in centra za obiskovalce v skupni dolžini 1.100 m, od tega po lesenem mostovžu dolžine 494 m, prek obnovljenega kamnitega nasipa in treh lesenih mostov; v ta sklop sodi tudi obnovljena lesena hišica za sprejem obiskovalcev (recepcija).

- utrditev in zaščita zgornjega ustroja dostopne poti ob kanalu Lera za vožnjo obiskovalcev do term Lepa Vida z električnim vozilom v dolžini 856 m.

- utrditev makadamske poti ob Dragonji za dostopanje do Muzeja solinarstva na Fontaniggeah v dolžini 2.200 m.

Skupni strošek za ureditve poti in pripadajoče infrastrukture v KPSS, ki omogočajo okolju prijazen obisk parka, znaša 544.155 EUR +  DDV.

- nabava električnega vozila z dvema prikolicama za prevoz 54 potnikov v vrednosti 280.000 EUR + DDV. Kompozicijo sestavljajo vlečno vozilo in dva vagona za prevoz 56 potnikov. Napajanje je na električni pogon, tudi s pomočjo sončnih kolektorjev.

b)  Ureditve in nabava opreme v KPS:

- nabava 4 električnih in 4 navadnih koles (5.245 EUR + DDV) ter sofinanciranje nadstrešnice za hrambo in izposovanje koles.

 

 

 

Seča, 24.10.2016

 

 KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios