Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Varstvena območja

Krajinski park je po Uredbi razdeljen na tri varstvena območja.

Prvo varstveno območje je južno od kanala Drnica (kanal Fiume Grande) in se razteza prek območij Fontanigge in Stare soline na levem bregu reke Dragonje. Drugo varstveno območje zajema sektor Lera, kjer se prideluje sol, in kanal Jernej. Tretje varstveno območje, kjer se poleg varstva naravnih vrednot štejejo za prednostne tudi tradicionalni načini rabe in opravljanja dejavnosti v obsegu in na način, ki ne ogroža naravnega ravnovesja v parku, leži med starim železniškim nasipom in magistralno cesto na dveh območjih in sicer severno od starega rudnika in južno od letališča.


karta obmocijPrvo območje parka (Fontanigge) je območje s primarno varstveno namembnostjo, kjer ni dovoljeno opravljati gospodarskih dejavnosti (11.člen Uredbe). V prvem območju parka je med drugim prepovedano (4. člen Uredbe):

- graditi nove objekte
- obnavljati objekte namenjene prebivanju, lovu, ribolovu, turizmu, rekreaciji ali šport
- uporabljati ali ustavljati oziroma sidrati kakršnokoli vozilo ali plovilo
- izvajati vodne in druge športne in športno rekreativne dejavnosti.

Drugo območje parka (Lera) je območje, kjer je zaradi varstva naravnih vrednot obvezno izvajanje solinarstva na tradicionalen način, druge dejavnosti pa se opravljajo le, če ne ovirajo varstva naravnih vrednot v parku oziroma dejavnosti tradicionalnega solinarstva (11.člen Uredbe).
V drugem območju parka je med drugim prepovedano izvajati množične turistične, rekreativne in športne dejavnosti (5. člen Uredbe). Dovoljeno je uporabljati vozila in plovila, vendar v skladu z upravljavskim načrtom.

Tretje območje parka je območje, kjer se poleg varstva naravnih vrednot štejejo za prednostne tudi tradicionalni načini rabe in opravljanja dejavnosti, če se opravljajo v obsegu in na način, ki ne ogroža naravnega ravnovesja v parku (11.člen Uredbe).
V tretjem območju je prepovedano izvajati vse posege in dejavnosti v času gnezdenja ter graditi nove objekte (6. člen Uredbe).