Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Športni ribolov

Skalometna obala med izlivom reke Dragonje in kanalom Kurto je namenjena športnemu ribolovu. Ribiči lahko lovijo ribe v morju v času, ko je park odprt za obiskovalce.

Športni ribolov je v območju Krajinskega parka Sečoveljske soline dovoljen ob upoštevanju naslednjih pogojev*:

  • Izvaja se izključno športni ribolov z visokomorskih nasipov v morje (t.j. skalomet na zunanji / morski strani) od ustja Dragonje (severno od nekdanje carinarnice) do kanala Curto. Ribolov v Dragonji, Drnici, kanalih Sv. Jerneja, Giassi, Pichetto, Lera in drugih kanalih ni dovoljen.
  • Športni ribolov se lahko izvaja samo izven časa ribolova cipljev.
  • Ribe se lahko lovi le s predpisano opremo in na predpisan način, kot to določa Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju.
  • Ribiči lahko do mest za ribolov prihajajo le po označenih poteh (t.j. po makadamski poti ob Dragonji ) in morajo plačati vstopnino v KPSS (dnevna ali letna karta za obisk KPSS).
  • Za vse obiskovalce parka veljajo pravila obnašanja v KPSS, navedena v informacijski zgibanki o KPSS.
  • Obiskovalci parka pustijo motorna vozila na parkirišču pri zapornici
  • Obiskovalci parka naj se ne zadržujejo ob opuščenih solinarskih hišah, objektih, zapornicah in nasipih in naj ohranjajo park čist, tako da odpadke odnesejo domov ali do najbližjega zabojnika.
  • Športni ribolov se lahko izvaja le v času, ko je park odprt za obiskovalce.
* Po določilih Zakona o morskem ribištvu (Ur.l. RS št. 58/02), Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. listu 25/76 in 42/86.), Odloka o morskem ribištvu (Uradne objave Primorskih novic št. 42/87), Pravilnika o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju (Ur. l. RS št. 69/03) in Uredbe o KPSS (Ur.l. RS št. 29/2001).