Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Ribolov

RIBOLOV NA OBMOČJU KPSS NI DOVOLJEN

Ker se na območju Fontanigge ponovno soočamo z obiskovalci, ki bi želeli na ribolov do izliva reke Dragonje, receptorji pa imajo z njimi precej prerekanja, naj poudarimo še enkrat, da je ribolov po uredbi o Krajinskem parku Sečoveljske soline prepovedan (8. točka 3. člena ter 9. točka 4. člena Uredbe o KPSS). Prav tako je po 32. členu Zakona o morskem ribištvu (ZRM-2) prepovedan prostočasni ribolov v ribolovnih rezervatih (morje pred solinami). Prostočasni ribolov z obale bi bil možen le v primeru, da ni v nasprotju s predpisi, ki urejajo ohranjanja narave. Ker Uredba ribolov na območju parka prepoveduje, velja tudi prepoved prostočasnega ribolova po ZRM-2.

Izjema ribolova z obale parka, ki je bila zapisana v starem Načrtu upravljanja KPSS je pravno formalna napaka in je bila odpravljena z novim Načrtom upravljanja KPSS za obdobje 2022-2032.