Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Parkovne table in oznake

Označevanje naravnih vrednot določa Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot v naravi.

Način označevanja KPSS temelji na naslednjih tipih znakov:

  • Označevalni znaki
  • Usmerjevalni znaki
  • Informacijski znaki
  • Opozorilni znaki (piktogrami)

OZNAČEVANLNI ZNAKI
Označevalni znaki so tisti, s katerimi se označuje zavarovano območje oziroma njegova meja ter posamezna naravna vrednota. Vsebujejo informacijo o VRSTI zavarovanega območja in IMENU zavarovane naravne vrednote.

USMERJEVALNI ZNAKI
Usmerjevalni znaki so tisti, s katerimi se obvešča o SMERI GIBANJA K zavarovanem območju oziroma določajo SMER GIBANJA V zavarovanem območju.

INFORMACIJSKI ZNAKI
Informacijski znaki se postavijo zlasti na VSTOPNIH TOČKAH (parkirišča, zapornice, vstopnine,…) ali na IZHODIŠČNIH TOČKAH ZA OBISKOVANJE (npr. razgledišča, začetki poti, počivališča).

OPOZORILNI ZNAKI
Opozorilni znaki se postavijo tam, kjer je treba OPOZORITI, PREPOVEDATI, OZNAČITI ali OBVESTITI o določenih ravnanjih, prepovedih, pojavih ali okoliščinah, ki jih je treba upoštevati. Uporabijo se lahko tudi za OZNAČITEV MEJ zavarovanega območja.

Obcestna tabla, ki označuje KPSS