Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Upravljanje z vodami

Podjetje SOLINE, Pridelava soli d.o.o. je v letu 2003 z RS MOPE sklenilo koncesijsko pogodbo "O opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju KPSS."

Z zgoraj omenjeno koncesijsko pogodbo smo v KPSS zadolženi za:

  • obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin;
  • obratovanje in vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda;
  • izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda ali nenadnega onesnaževanja voda;
  • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, razen čiščenja gladine in preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali druge nesreče;
  • druge naloge v skladu z zakonom, ki so predvsem izvajanje ukrepov v primeru intervencij ob naravnih nesrečah in nekaterih nalog sanacij po naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih zaradi škodljivega delovanja voda.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios