Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Siva gos (Anser anser)
 2. Labod grbec (Cygnus olor)
 3. Črni labod (Cygnus atratus)
 4. Labod pevec (Cygnus cygnus)
 5. Duplinska kozarka (Tadorna tadorna)
 6. Konopnica (Anas strepera)
 7. Žvižgavka (Anas penelope)
 8. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 9. Žličarica (Anas clypeata)
 10. Kreheljc (Anas crecca)
 11. Sivka (Aythya ferina)
 12. Čopasta črnica (Aythya fuligula)
 13. Rjavka (Aythya marila)
 14. Gaga (Somateria mollissima)
 15. Beloliska (Melanitta fusca)
 16. Črna raca (Melanitta nigra)
 17. Zvonec (Bucephala clangula)
 18. Mali žagar (Mergellus albellus)
 19. Veliki žagar (Mergus merganser)
 20. Srednji žagar (Mergus serrator)
 21. Rdečegrli slapnik (Gavia stellata)
 22. Polarni slapnik (Gavia arctica)
 23. Ledni slapnik (Gavia immer)
 24. Rumenokljuni Slapnik (Gavia adamsii)
 25. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 26. Zlatouhi ponirek (Podiceps auritus)
 27. Rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena)
 28. Čopasti ponirek (Podiceps cristatus)
 29. Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis)
 30. Sredozemski viharnik (Puffinus yelkouan)
 31. Strmoglavec (Morus bassanus)
 32. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 33. Vranjek (Phalacrocorax aristotelis)
 34. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 35. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 36. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 37. Rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 38. Skobec (Accipiter nisus)
 39. Kanja (Buteo buteo)
 40. Južna postovka (Falco naumanni)
 41. Sokol selec (Falco peregrinus)
 42. Liska (Fulica atra)
 43. Priba (Vanellus vanellus)
 44. Črna prosenka (Pluvialis squatarola)
 45. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 46. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 47. Rdečenogi martinec (Tringa totanus)
 48. Spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 49. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 50. Mali galeb (Hydrocoloeus minutus)
 51. Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus)
 52. Sivi galeb (Larus canus)
 53. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 54. Rjavi galeb (Larus fuscus)
 55. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 56. Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis)
 57. Lopatasta govnačka (Stercorarius pomarinus)
 58. Vodomec (Alcedo atthis)
 59. Drevesna cipa (Anthus trivialis)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios