Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Siva gos (Anser anser)
 2. Jerebica (Perdix perdix)
 3. Fazan (Phasianus colchicus)
 4. Velika bobnarica (Botaurus stellaris)
 5. Čapljica (Ixobrychus minutus)
 6. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 7. Rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 8. Pepelasti lunj (Circus cyaneus)
 9. Kanja (Buteo buteo)
 10. Postovka (Falco tinnunculus)
 11. Škrjančar (Falco subbuteo)
 12. Mokož (Rallus aquaticus)
 13. Priba (Vanellus vanellus)
 14. Pikasti martinec (Tringa ochropus)
 15. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 16. Veliki škurh (Numenius arquata)
 17. Črnorepi kljunač (Limosa limosa)
 18. Togotnik (Philomachus pugnax)
 19. Kozica (Gallinago gallinago)
 20. Rjava komatna tekica (Glareola pratincola)
 21. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 22. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 23. Lesna sova (Strix aluco)
 24. Vodomec (Alcedo atthis)
 25. Veliki srakoper (Lanius excubitor)
 26. Sraka (Pica pica)
 27. Poljski škrjanec (Alauda arvensis)
 28. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 29. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 30. Velika sinica (Parus major)
 31. Plavček (Cyanistes caeruleus)
 32. Svilnica (Cettia cetti)
 33. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 34. Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla)
 35. Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita)
 36. Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon)
 37. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
 38. Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
 39. Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
 40. Brškinka (Cisticola juncidis)
 41. Črnoglavka (Sylvia atricapilla)
 42. Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 43. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 44. Prosnik (Saxicola torquatus)
 45. Rožnati škorec (Pastor roseus)
 46. Škorec (Sturnus vulgaris)
 47. Siva pevka (Prunella modularis)
 48. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 49. Mala cipa (Anthus pratensis)
 50. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 51. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus)
 52. Veliki strnad (Emberiza calandra)
 53. Ščinkavec (Fringilla coelebs)
 54. Lišček (Carduelis carduelis)
 55. Repnik (Carduelis cannabina)
 56. Grilček (Serinus serinus)
 57. Domači vrabec (Passer domesticus)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios