Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Letališče

Letališče Portorož je naše manjše mednarodno letališče, namenjeno manjšim letalom, ki prevažajo potnike na Slovensko obalo.

Že večkrat je prišlo do poskusov uveljavljanja ideje o njegovi širitvi, tudi na območje Krajinskega parka Sečoveljske soline. Širitev tega letališča je vprašljiva, tako z ekološkega kot tudi političnega stališča. 
Območje letališča sicer ni v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Ker pa neposredno meji na vzhodni del Fontanigg, je kot vplivno območje pomembno tudi v smislu rednega spremljanja dogajanja v KPSS.  
Na zahodnem delu letališča je območje močvirnega travnika, ki ga obroblja trstišče, na katerem se ustavljajo tudi zanimive vrste ptic. Na omenjenem travnik gnezdi poljski škrjanec Alauda arvensis, na robu  letališča pa gnezdita brškinka Cisticola juncidis in veliki strnad Emberiza calandra. Ob selitvi je območje zanimivo kot počivališče togotniku Philomachus pugnax, kozici   Gallinago gallinago in pribi Vanellus vanellus.
Aprila na obrobju Sečoveljskih solin zacveti pri nas redka in izredno zanimiva rastlina, ki ni halofit. To je rimska belvalovka Bellevalia romana. Je trajnica s čebulico, visoka do 20 cm, z belimi cvetovi v grozdastem socvetju. Cvetno odevalo je  po cvetenju umazano rjavo. Do sedaj je bila znana le s travnika ob letališki stezi letališča v Sečovljah. Zaradi ideje po njegovi širitvi je bil tudi njen obstoj v Sloveniji pod vprašajem. Najdemo jo tudi na Stojbah, kjer raste na bližnjem travniku, kar pomeni, da se vrsta širi iz območja letališča proti jugu. Nedavno je bila rimska belvalovka najdena tudi na Goriškem. 

letalisce karta
STATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface:  34,3 ha
Število vrst / Species Richness (S):  46
Številčnost / Total Abundance:  5256
Povprečje / Mean: 18
Maks. / Max.: 3300
σ2 = 39934.344
σ = 199.836
SE = 11.695
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 1.4346353
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.42408234
1-D: 0.57591766
1/D: 2.3580327
Poravnanost / Evenness: 0.37471133
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 2.0697412


opazovanja lera

vrste lera


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios