Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Rumeni žvižgač (Dendrocygna bicolor)
 2. Siva gos (Anser anser)
 3. Labod grbec (Cygnus olor)
 4. Duplinska kozarka (Tadorna tadorna)
 5. Konopnica (Anas strepera)
 6. Žvižgavka (Anas penelope)
 7. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 8. Žličarica (Anas clypeata)
 9. Dolgorepa raca (Anas acuta)
 10. Reglja (Anas querquedula)
 11. Kreheljc (Anas crecca)
 12. Sivka (Aythya ferina)
 13. Kostanjevka (Aythya nyroca)
 14. Čopasta črnica (Aythya fuligula)
 15. Rjavka (Aythya marila)
 16. Zvonec (Bucephala clangula)
 17. Srednji žagar (Mergus serrator)
 18. Fazan (Phasianus colchicus)
 19. Polarni slapnik (Gavia arctica)
 20. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 21. Rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena)
 22. Čopasti ponirek (Podiceps cristatus)
 23. Plamenec (Phoenicopterus roseus)
 24. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 25. Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus)
 26. Velika bobnarica (Botaurus stellaris)
 27. Čapljica (Ixobrychus minutus)
 28. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 29. Rjava čaplja (Ardea purpurea)
 30. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 31. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 32. Kravja čaplja (Bubulcus ibis)
 33. Čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
 34. Kvakač (Nycticorax nycticorax)
 35. Plevica (Plegadis falcinellus)
 36. Žličarka (Platalea leucorodia)
 37. Črna štorklja (Ciconia nigra)
 38. Bela štorklja (Ciconia ciconia)
 39. Ribji orel (Pandion haliaetus)
 40. Sršenar (Pernis apivorus)
 41. Črni škarnik (Milvus migrans)
 42. Rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 43. Pepelasti lunj (Circus cyaneus)
 44. Močvirski lunj (Circus pygargus)
 45. Skobec (Accipiter nisus)
 46. Kragulj (Accipiter gentilis)
 47. Kanja (Buteo buteo)
 48. Postovka (Falco tinnunculus)
 49. Rdečenoga postovka (Falco vespertinus)
 50. Mali sokol (Falco columbarius)
 51. Sokol selec (Falco peregrinus)
 52. Kosec (Crex crex)
 53. Mokož (Rallus aquaticus)
 54. Grahasta tukalica (Porzana porzana)
 55. Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus)
 56. Liska (Fulica atra)
 57. Žerjav (Grus grus)
 58. Priba (Vanellus vanellus)
 59. Črna prosenka (Pluvialis squatarola)
 60. Zlata prosenka (Pluvialis apricaria)
 61. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 62. Komatni deževnik (Charadrius hiaticula)
 63. Mali deževnik (Charadrius dubius)
 64. Polojnik (Himantopus himantopus)
 65. Sabljarka (Recurvirostra avosetta)
 66. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 67. Pikasti martinec (Tringa ochropus)
 68. Črni martinec (Tringa erythropus)
 69. Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 70. Jezerski martinec (Tringa stagnatilis)
 71. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 72. Rdečenogi martinec (Tringa totanus)
 73. Mali škurh (Numenius phaeopus)
 74. Veliki škurh (Numenius arquata)
 75. Črnorepi kljunač (Limosa limosa)
 76. Progastorepi kljunač (Limosa lapponica)
 77. Veliki prodnik (Calidris canutus)
 78. Peščenec (Calidris alba)
 79. Mali prodnik (Calidris minuta)
 80. Temminckov Prodnik (Calidris temminckii)
 81. Spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 82. Srpokljuni Prodnik (Calidris ferruginea)
 83. Togotnik (Philomachus pugnax)
 84. Puklež (Lymnocryptes minimus)
 85. Čoketa (Gallinago media)
 86. Kozica (Gallinago gallinago)
 87. Ozkokljuni liskonožec (Phalaropus lobatus)
 88. Rjava komatna tekica (Glareola pratincola)
 89. Triprsti galeb (Rissa tridactyla)
 90. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 91. Mali galeb (Hydrocoloeus minutus)
 92. Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus)
 93. Sivi galeb (Larus canus)
 94. Srebrni galeb (Larus argentatus)
 95. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 96. Rjavi galeb (Larus fuscus)
 97. Mala čigra (Sternula albifrons)
 98. Črnonoga čigra (Gelochelidon nilotica)
 99. Kaspijska čigra (Hydroprogne caspia)
 100. Črna čigra (Chlidonias niger)
 101. Beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus)
 102. Belolična čigra (Chlidonias hybrida)
 103. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 104. Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis)
 105. Bengalska čigra (Thalasseus bengalensis)
 106. Grivar (Columba palumbus)
 107. Turška grlica (Streptopelia decaocto)
 108. Veliki skovik (Otus scops)
 109. Velika uharica (Bubo bubo)
 110. Čuk (Athene noctua)
 111. Lesna sova (Strix aluco)
 112. Črni hudournik (Apus apus)
 113. Planinski hudournik (Apus melba)
 114. Vodomec (Alcedo atthis)
 115. Čebelar (Merops apiaster)
 116. Smrdokavra (Upupa epops)
 117. Veliki detel (Dendrocopos major)
 118. Zelena žolna (Picus viridis)
 119. Rjavi srakoper (Lanius collurio)
 120. Veliki srakoper (Lanius excubitor)
 121. Šoja (Garrulus glandarius)
 122. Sraka (Pica pica)
 123. Kavka (Corvus monedula)
 124. Siva vrana (Corvus cornix)
 125. Poljski škrjanec (Alauda arvensis)
 126. Hribski škrjanec (Lullula arborea)
 127. Breguljka (Riparia riparia)
 128. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 129. Rdeča lastovka (Cecropis daurica)
 130. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 131. Velika sinica (Parus major)
 132. Plavček (Cyanistes caeruleus)
 133. Plašica (Remiz pendulinus)
 134. Svilnica (Cettia cetti)
 135. Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
 136. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 137. Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus)
 138. Severni kovaček (Phylloscopus trochilus)
 139. Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita)
 140. Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta)
 141. Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon)
 142. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
 143. Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
 144. Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris)
 145. Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
 146. Kobiličar (Locustella naevia)
 147. Brškinka (Cisticola juncidis)
 148. Črnoglavka (Sylvia atricapilla)
 149. Vrtna penica (Sylvia borin)
 150. Rjava penica (Sylvia communis)
 151. Žametna penica (Sylvia melanocephala)
 152. Sivi muhar (Muscicapa striata)
 153. Taščica (Erithacus rubecula)
 154. Mali slavec (Luscinia megarhynchos)
 155. Modra taščica (Luscinia svecica)
 156. Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 157. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 158. Repaljščica (Saxicola rubetra)
 159. Prosnik (Saxicola torquatus)
 160. Kos (Turdus merula)
 161. Brinovka (Turdus pilaris)
 162. Škorec (Sturnus vulgaris)
 163. Siva pevka (Prunella modularis)
 164. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 165. Siva pastirica (Motacilla cinerea)
 166. Bela pastirica (Motacilla alba)
 167. Mala cipa (Anthus pratensis)
 168. Drevesna cipa (Anthus trivialis)
 169. Rdečegrla cipa (Anthus cervinus)
 170. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 171. Laponski ostroglež (Calcarius lapponicus)
 172. Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
 173. Plotni strnad (Emberiza cirlus)
 174. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus)
 175. Veliki strnad (Emberiza calandra)
 176. Snežni strnad (Plectrophenax nivalis)
 177. Ščinkavec (Fringilla coelebs)
 178. Pinoža (Fringilla montifringilla)
 179. Zelenec (Chloris chloris)
 180. Čižek (Spinus spinus)
 181. Lišček (Carduelis carduelis)
 182. Repnik (Carduelis cannabina)
 183. Grilček (Serinus serinus)
 184. Domači vrabec (Passer domesticus)
 185. Travniški vrabec (Passer hispaniolensis)
 186. Poljski vrabec (Passer montanus)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios