Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Rumeni žvižgač (Dendrocygna bicolor)
 2. Siva gos (Anser anser)
 3. Labod grbec (Cygnus olor)
 4. Duplinska kozarka (Tadorna tadorna)
 5. Žvižgavka (Anas penelope)
 6. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 7. Žličarica (Anas clypeata)
 8. Dolgorepa raca (Anas acuta)
 9. Reglja (Anas querquedula)
 10. Kreheljc (Anas crecca)
 11. Sivka (Aythya ferina)
 12. Čopasta črnica (Aythya fuligula)
 13. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 14. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 15. Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus)
 16. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 17. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 18. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 19. Črna štorklja (Ciconia nigra)
 20. Bela štorklja (Ciconia ciconia)
 21. Sršenar (Pernis apivorus)
 22. Pepelasti lunj (Circus cyaneus)
 23. Skobec (Accipiter nisus)
 24. Kanja (Buteo buteo)
 25. Postovka (Falco tinnunculus)
 26. Mali sokol (Falco columbarius)
 27. Mokož (Rallus aquaticus)
 28. Grahasta tukalica (Porzana porzana)
 29. Priba (Vanellus vanellus)
 30. Črna prosenka (Pluvialis squatarola)
 31. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 32. Komatni deževnik (Charadrius hiaticula)
 33. Mali deževnik (Charadrius dubius)
 34. Polojnik (Himantopus himantopus)
 35. Sabljarka (Recurvirostra avosetta)
 36. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 37. Pikasti martinec (Tringa ochropus)
 38. Črni martinec (Tringa erythropus)
 39. Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 40. Jezerski martinec (Tringa stagnatilis)
 41. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 42. Rdečenogi martinec (Tringa totanus)
 43. Veliki škurh (Numenius arquata)
 44. Veliki prodnik (Calidris canutus)
 45. Peščenec (Calidris alba)
 46. Mali prodnik (Calidris minuta)
 47. Temminckov Prodnik (Calidris temminckii)
 48. Spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 49. Srpokljuni Prodnik (Calidris ferruginea)
 50. Togotnik (Philomachus pugnax)
 51. Kozica (Gallinago gallinago)
 52. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 53. Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus)
 54. Srebrni galeb (Larus argentatus)
 55. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 56. Mala čigra (Sternula albifrons)
 57. Črna čigra (Chlidonias niger)
 58. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 59. Črni hudournik (Apus apus)
 60. Vodomec (Alcedo atthis)
 61. Kavka (Corvus monedula)
 62. Siva vrana (Corvus cornix)
 63. Poljski škrjanec (Alauda arvensis)
 64. Hribski škrjanec (Lullula arborea)
 65. Breguljka (Riparia riparia)
 66. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 67. Rdeča lastovka (Cecropis daurica)
 68. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 69. Plavček (Cyanistes caeruleus)
 70. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 71. Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita)
 72. Brškinka (Cisticola juncidis)
 73. Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 74. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 75. Repaljščica (Saxicola rubetra)
 76. Prosnik (Saxicola torquatus)
 77. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 78. Siva pastirica (Motacilla cinerea)
 79. Bela pastirica (Motacilla alba)
 80. Mala cipa (Anthus pratensis)
 81. Drevesna cipa (Anthus trivialis)
 82. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 83. Laponski ostroglež (Calcarius lapponicus)
 84. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus)
 85. Veliki strnad (Emberiza calandra)
 86. Snežni strnad (Plectrophenax nivalis)
 87. Ščinkavec (Fringilla coelebs)
 88. Zelenec (Chloris chloris)
 89. Čižek (Spinus spinus)
 90. Lišček (Carduelis carduelis)
 91. Repnik (Carduelis cannabina)
 92. Grilček (Serinus serinus)
 93. Domači vrabec (Passer domesticus)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios