Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Siva gos (Anser anser)
 2. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 3. Kreheljc (Anas crecca)
 4. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 5. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 6. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 7. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 8. Čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
 9. Kvakač (Nycticorax nycticorax)
 10. Bela štorklja (Ciconia ciconia)
 11. Ribji orel (Pandion haliaetus)
 12. Rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 13. Skobec (Accipiter nisus)
 14. Kanja (Buteo buteo)
 15. Postovka (Falco tinnunculus)
 16. Priba (Vanellus vanellus)
 17. Črna prosenka (Pluvialis squatarola)
 18. Zlata prosenka (Pluvialis apricaria)
 19. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 20. Komatni deževnik (Charadrius hiaticula)
 21. Mali deževnik (Charadrius dubius)
 22. Polojnik (Himantopus himantopus)
 23. Sabljarka (Recurvirostra avosetta)
 24. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 25. Pikasti martinec (Tringa ochropus)
 26. Črni martinec (Tringa erythropus)
 27. Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 28. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 29. Rdečenogi martinec (Tringa totanus)
 30. Veliki škurh (Numenius arquata)
 31. Veliki prodnik (Calidris canutus)
 32. Mali prodnik (Calidris minuta)
 33. Temminckov Prodnik (Calidris temminckii)
 34. Spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 35. Srpokljuni Prodnik (Calidris ferruginea)
 36. Togotnik (Philomachus pugnax)
 37. Kozica (Gallinago gallinago)
 38. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 39. Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus)
 40. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 41. Mala čigra (Sternula albifrons)
 42. Črnonoga čigra (Gelochelidon nilotica)
 43. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 44. Turška grlica (Streptopelia decaocto)
 45. Črni hudournik (Apus apus)
 46. Planinski hudournik (Apus melba)
 47. Vodomec (Alcedo atthis)
 48. Čebelar (Merops apiaster)
 49. Veliki srakoper (Lanius excubitor)
 50. Sraka (Pica pica)
 51. Kavka (Corvus monedula)
 52. Siva vrana (Corvus cornix)
 53. Poljski škrjanec (Alauda arvensis)
 54. Hribski škrjanec (Lullula arborea)
 55. Breguljka (Riparia riparia)
 56. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 57. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 58. Brškinka (Cisticola juncidis)
 59. Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 60. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 61. Škorec (Sturnus vulgaris)
 62. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 63. Siva pastirica (Motacilla cinerea)
 64. Bela pastirica (Motacilla alba)
 65. Mala cipa (Anthus pratensis)
 66. Drevesna cipa (Anthus trivialis)
 67. Rdečegrla cipa (Anthus cervinus)
 68. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 69. Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
 70. Veliki strnad (Emberiza calandra)
 71. Snežni strnad (Plectrophenax nivalis)
 72. Ščinkavec (Fringilla coelebs)
 73. Lišček (Carduelis carduelis)
 74. Repnik (Carduelis cannabina)
 75. Grilček (Serinus serinus)
 76. Domači vrabec (Passer domesticus)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios