Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Kristalizacija

Območje kristalizacije je celotno območje kristalizacije in zajema površino 32,8 ha (postrežnice 11,2 ha in površina kristalizacijskih gred 19,5 ha).

Osnovne enote kristalizacijskega območja so solna polja (fondi) s štiriindvajsetimi (takih je 32 polj), osemnajstimi (16 polj) ali šestnajstimi (3 polja) kristalizacijskimi gredami (cavedini). Kristalizacijske grede so ograjene z nasipi iz sedimenta, brežine nasipov so obložene z lesom. Del pregrad je zgrajenih iz lesa. Poleg kristalizacijskih gred so sestavni deli solnega polja še postrežnica (vasca), ki je zalogovnik nasičene slanice, kanali za transport vod, kolski tir za odvoz soli z vozički, betonska odcedišča za sol, lesena oprema, zapornice, pretočna korita, brvi za prehode preko kanalov in solinarske lope.
Še ne dolgo tega je veljalo območje kristalizacije za ornitološko manj zanimivo, kar pa ne drži. Opazovanja v zadnjih letih kažejo, da je predel kristalizacije izredno zanimiv in pomemben v času prezimovanja in selitve ptic. Občasno tu gnezdita rumenonogi galeb Larus michahellis in beločeli deževnik Charadrius alexandrinus. Na solinskih objektih gnezdijo še mestna Delichon urbica in kmečka lastovka Hirundo rustica ter bela pastirica Motacilla alba. Predvsem v zimskem času je na območju kristalizacije veliko rečnih galebov Croicocephalus ridibundus, malih Egretta garzetta in velikih belih čapelj Ardea alba ter kormoranov Phalacrocorax carbo. Redno prečrpavanje vode v in iz kristalizacije prinaša mnogo hrane, s katero se hranijo predvsem ribojede vrste, številni so tudi nekateri pobrežniki, travniške cipe Anthus pratensis, vriskarice A. spinoletta in bele pastirice Motacilla alba.


karta kristalizacijaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 40 ha
Število vrst / Species Richness (S): 74
Številčnost / Total Abundance: 45307
Povprečje / Mean: 155.161
Maks. / Max.: 16131
σ2 = 1327837.125
σ = 1152.318
SE = 67.434
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 2.1789882
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.19166297
1-D: 0.80833703
1/D: 5.217492
Poravnanost / Evenness: 0.50626284
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 3.1436155


opazovanja lera

vrste lera


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios