Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

2. izhlapevanje

Območje 2. izhlapevanja oziroma zgoščevanja slanice je nekoliko manjše od prvega.

Leži v logičnem nadaljevanju predhodnega območja in delno meji na kolesarsko pot Parenzane na V, medtem ko ga na JV strani obdaja območje Rudnika, na južni prek kanala Grande pa sta še Letališče ter del območja LIFE. Ker so slanosti delno zgoščene vode v tem območju večje kot v območju prvega izhlapevanja, je poraščenost nasipov bistveno manjša. Večino nasipov tega območja smo leta 2005 obnovili, tako da bo sukcesija halofitne vegetacije vidna v obdobju, ki prihaja. Na vzhodnem delu območja je zanimiv predel, ki ga bogato prerašča osočnik in tam gnezdijo tudi polojniki Himantopus himantopus. Predel je zanimiv v času preleta, poleg polojnika pa tam gnezdita tudi beločeli deževnik Charadrius alexandrinus in rumena pastirica Motacilla flava. Občasno na novo nastalih nasipih gnezdi tudi mala čigra Sternula albifrons.


drugo izhlapevanje kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 59 ha
Število vrst / Species Richness (S): 37
Številčnost / Total Abundance: 53453
Povprečje / Mean: 183.058
Maks. / Max.: 41780
σ2 = 6310360.5
σ = 2512.043
SE = 147.006
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 0.6836811
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.64611554
1-D: 0.35388446
1/D: 1.5477108
Poravnanost / Evenness: 0.1893372
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 0.98634326


drugo izhlapevanje opazovanja

drugo izhlapevanje vrste


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios