Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

1. izhlapevanje

Čeprav se v namene prvega zgoščevanja oziroma izhlapevanja uporablja tudi območje Mezzane, Piccie in Fontanigge, pa je t.i. 1. izhlapevanje območje na Leri, ki meji na SZ s cesto, ki od vhoda v park vodi do uprave, na SV meji na kolesarsko pot Parenzane, na JZ se stika z 2. izhlapevanjem na JZ pa s 3. izhlapevanjem.

Območje je prepredeno z bolj ali manj poraščenimi nasipi in bazeni v katerih je v času solinarske sezone običajno voda, v zimskem obdobju pa ne. Zaradi manjše koncentracije slanosti (med 3,5° Bé in 7° Bé), je prvo izhlapevanje bogato s halofitno vegetacijo, ki porašča nasipe. Tu so pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku.  Gre za pionirsko vegetacijo enoletnih slanuš na slabo propustnih muljastih polojih. Med rastlinskimi vrstami se pojavljajo predvsem trave in navadni osočnik Salicorna europea, pridružuje pa se mu tudi obrežna lobodka Suaeda maritima, ki dobro prenaša slanost in zalitost z vodo. Navadni osočnik je odlično prilagojen na ekstremne ekološke razmere tega rastišča in je mestoma celo edina vrsta v sestojih.
Območje je zanimivo v času preleta in prezimovanja,  v gnezditvenem obdobju pa ne, saj tam gnezdijo le osamljeni pari rumenonogega galeba Larus michahellis in mlakarice Anas platyrhynchos.  Občasno gnezdita tu tudi polojnik Himantopus himantopus in beločeli deževnik Charadrius alexandrinus.

prvo izhlapevanje kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 62 ha
Število vrst / Species Richness (S): 54
Številčnost / Total Abundance: 29181
Povprečje / Mean: 99.935
Maks. / Max.: 21126
σ2 = 1569875.75
σ = 1252.947
SE = 73.323
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 1.2263906
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.53991044
1-D: 0.46008953
1/D: 1.852159
Poravnanost / Evenness: 0.30744433
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 1.7693076


prvo izhlapevanje opazovanja

prvo izhlapevanje vrste


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios