Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Labod grbec (Cygnus olor)
 2. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 3. Kreheljc (Anas crecca)
 4. Prepelica (Coturnix coturnix)
 5. Fazan (Phasianus colchicus)
 6. Čapljica (Ixobrychus minutus)
 7. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 8. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 9. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 10. Bela štorklja (Ciconia ciconia)
 11. Sršenar (Pernis apivorus)
 12. Skobec (Accipiter nisus)
 13. Kragulj (Accipiter gentilis)
 14. Kanja (Buteo buteo)
 15. Planinski orel (Aquila chrysaetos)
 16. Škrjančar (Falco subbuteo)
 17. Kosec (Crex crex)
 18. Mokož (Rallus aquaticus)
 19. Mala tukalica (Porzana parva)
 20. Sloka (Scolopax rusticola)
 21. Grivar (Columba palumbus)
 22. Divja grlica (Streptopelia turtur)
 23. Turška grlica (Streptopelia decaocto)
 24. Kukavica (Cuculus canorus)
 25. Veliki skovik (Otus scops)
 26. Čuk (Athene noctua)
 27. Podhujka (Caprimulgus europaeus)
 28. Vodomec (Alcedo atthis)
 29. Čebelar (Merops apiaster)
 30. Smrdokavra (Upupa epops)
 31. Vijeglavka (Jynx torquilla)
 32. Mali detel (Dendrocopos minor)
 33. Veliki detel (Dendrocopos major)
 34. Črna žolna (Dryocopus martius)
 35. Zelena žolna (Picus viridis)
 36. Rjavi srakoper (Lanius collurio)
 37. Rjavoglavi srakoper (Lanius senator)
 38. Kobilar (Oriolus oriolus)
 39. Šoja (Garrulus glandarius)
 40. Sraka (Pica pica)
 41. Kavka (Corvus monedula)
 42. Siva vrana (Corvus cornix)
 43. Krokar (Corvus corax)
 44. Poljski škrjanec (Alauda arvensis)
 45. Breguljka (Riparia riparia)
 46. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 47. Rdeča lastovka (Cecropis daurica)
 48. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 49. Močvirska sinica (Poecile palustris)
 50. Velika sinica (Parus major)
 51. Plavček (Cyanistes caeruleus)
 52. Plašica (Remiz pendulinus)
 53. Svilnica (Cettia cetti)
 54. Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
 55. Kratkoprsti plezalček (Certhia brachydactyla)
 56. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 57. Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus)
 58. Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla)
 59. Severni kovaček (Phylloscopus trochilus)
 60. Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita)
 61. Grmovščica (Phylloscopus sibilatrix)
 62. Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta)
 63. Rumeni vrtnik (Hippolais icterina)
 64. Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon)
 65. Povodna trstnica (Acrocephalus paludicola)
 66. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
 67. Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
 68. Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris)
 69. Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
 70. Kobiličar (Locustella naevia)
 71. Rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis)
 72. Trstni cvrčalec (Locustella luscinioides)
 73. Brškinka (Cisticola juncidis)
 74. Črnoglavka (Sylvia atricapilla)
 75. Vrtna penica (Sylvia borin)
 76. Rjava penica (Sylvia communis)
 77. Mlinarček (Sylvia curruca)
 78. Žametna penica (Sylvia melanocephala)
 79. Sivi muhar (Muscicapa striata)
 80. Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca)
 81. Belovrati Muhar (Ficedula albicollis)
 82. Taščica (Erithacus rubecula)
 83. Veliki Slavec (Luscinia luscinia)
 84. Mali slavec (Luscinia megarhynchos)
 85. Modra taščica (Luscinia svecica)
 86. Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 87. Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus)
 88. Repaljščica (Saxicola rubetra)
 89. Prosnik (Saxicola torquatus)
 90. Kos (Turdus merula)
 91. Brinovka (Turdus pilaris)
 92. Vinski drozg (Turdus iliacus)
 93. Cikovt (Turdus philomelos)
 94. Carar (Turdus viscivorus)
 95. Škorec (Sturnus vulgaris)
 96. Siva pevka (Prunella modularis)
 97. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 98. Siva pastirica (Motacilla cinerea)
 99. Drevesna cipa (Anthus trivialis)
 100. Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
 101. Plotni strnad (Emberiza cirlus)
 102. Skalni strnad (Emberiza cia)
 103. Vrtni strnad (Emberiza hortulana)
 104. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus)
 105. Veliki strnad (Emberiza calandra)
 106. Ščinkavec (Fringilla coelebs)
 107. Pinoža (Fringilla montifringilla)
 108. Zelenec (Chloris chloris)
 109. Krivokljun (Loxia curvirostra)
 110. Čižek (Spinus spinus)
 111. Lišček (Carduelis carduelis)
 112. Repnik (Carduelis cannabina)
 113. Grilček (Serinus serinus)
 114. Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
 115. Dlesk (Coccothraustes coccothraustes)
 116. Domači vrabec (Passer domesticus)
 117. Travniški vrabec (Passer hispaniolensis)
 118. Poljski vrabec (Passer montanus)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios