Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic - Ob morju

 1. Labod grbec (Cygnus olor)
 2. Duplinska kozarka (Tadorna tadorna)
 3. Žvižgavka (Anas penelope)
 4. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 5. Žličarica (Anas clypeata)
 6. Reglja (Anas querquedula)
 7. Kreheljc (Anas crecca)
 8. Tatarska žvižgavka (Netta rufina)
 9. Sivka (Aythya ferina)
 10. Kostanjevka (Aythya nyroca)
 11. Rjavka (Aythya marila)
 12. Srednji žagar (Mergus serrator)
 13. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 14. Čopasti ponirek (Podiceps cristatus)
 15. Plamenec (Phoenicopterus roseus)
 16. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 17. Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus)
 18. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 19. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 20. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 21. Žličarka (Platalea leucorodia)
 22. Kanja (Buteo buteo)
 23. Škrjančar (Falco subbuteo)
 24. Liska (Fulica atra)
 25. Žerjav (Grus grus)
 26. Priba (Vanellus vanellus)
 27. Črna prosenka (Pluvialis squatarola)
 28. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 29. Mali deževnik (Charadrius dubius)
 30. Školjkarica (Haematopus ostralegus)
 31. Polojnik (Himantopus himantopus)
 32. Sabljarka (Recurvirostra avosetta)
 33. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 34. Črni martinec (Tringa erythropus)
 35. Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 36. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 37. Rdečenogi martinec (Tringa totanus)
 38. Veliki škurh (Numenius arquata)
 39. Mali prodnik (Calidris minuta)
 40. Temminckov Prodnik (Calidris temminckii)
 41. Spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 42. Srpokljuni Prodnik (Calidris ferruginea)
 43. Togotnik (Philomachus pugnax)
 44. Kozica (Gallinago gallinago)
 45. Zalivski galeb (Chroicocephalus genei)
 46. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 47. Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus)
 48. Sivi galeb (Larus canus)
 49. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 50. Rjavi galeb (Larus fuscus)
 51. Mala čigra (Sternula albifrons)
 52. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 53. Vodomec (Alcedo atthis)
 54. Sraka (Pica pica)
 55. Hribski škrjanec (Lullula arborea)
 56. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 57. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 58. Brškinka (Cisticola juncidis)
 59. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 60. Kos (Turdus merula)
 61. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 62. Bela pastirica (Motacilla alba)
 63. Mala cipa (Anthus pratensis)
 64. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 65. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus)
 66. Lišček (Carduelis carduelis)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios