Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Konopnica (Anas strepera)
 2. Žvižgavka (Anas penelope)
 3. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 4. Žličarica (Anas clypeata)
 5. Reglja (Anas querquedula)
 6. Kreheljc (Anas crecca)
 7. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 8. Plamenec (Phoenicopterus roseus)
 9. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 10. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 11. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 12. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 13. Čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
 14. Rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 15. Pepelasti lunj (Circus cyaneus)
 16. Kragulj (Accipiter gentilis)
 17. Liska (Fulica atra)
 18. Priba (Vanellus vanellus)
 19. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 20. Mali deževnik (Charadrius dubius)
 21. Polojnik (Himantopus himantopus)
 22. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 23. Črni martinec (Tringa erythropus)
 24. Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 25. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 26. Veliki škurh (Numenius arquata)
 27. Veliki prodnik (Calidris canutus)
 28. Mali prodnik (Calidris minuta)
 29. Spremenljivi prodnik (Calidris alpina)
 30. Srpokljuni Prodnik (Calidris ferruginea)
 31. Togotnik (Philomachus pugnax)
 32. Kozica (Gallinago gallinago)
 33. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 34. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 35. Mala čigra (Sternula albifrons)
 36. Črnonoga čigra (Gelochelidon nilotica)
 37. Beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus)
 38. Belolična čigra (Chlidonias hybrida)
 39. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 40. Črni hudournik (Apus apus)
 41. Vodomec (Alcedo atthis)
 42. Hribski škrjanec (Lullula arborea)
 43. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 44. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 45. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 46. Brškinka (Cisticola juncidis)
 47. Črnoglavka (Sylvia atricapilla)
 48. Mali slavec (Luscinia megarhynchos)
 49. Kos (Turdus merula)
 50. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 51. Bela pastirica (Motacilla alba)
 52. Mala cipa (Anthus pratensis)
 53. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 54. Čižek (Spinus spinus)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios