Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Njivska gos (Anser fabalis)
 2. Siva gos (Anser anser)
 3. Labod grbec (Cygnus olor)
 4. Mandarinka (Aix galericulata)
 5. Žvižgavka (Anas penelope)
 6. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 7. Žličarica (Anas clypeata)
 8. Reglja (Anas querquedula)
 9. Kreheljc (Anas crecca)
 10. Rjavka (Aythya marila)
 11. Virginijski kolin (Colinus virginianus)
 12. Prepelica (Coturnix coturnix)
 13. Fazan (Phasianus colchicus)
 14. Rdečegrli slapnik (Gavia stellata)
 15. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 16. Rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena)
 17. Čopasti ponirek (Podiceps cristatus)
 18. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 19. Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus)
 20. Čapljica (Ixobrychus minutus)
 21. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 22. Rjava čaplja (Ardea purpurea)
 23. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 24. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 25. Kravja čaplja (Bubulcus ibis)
 26. Čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
 27. Rjavi škarnik (Milvus milvus)
 28. Kačar (Circaetus gallicus)
 29. Rjavi lunj (Circus aeruginosus)
 30. Pepelasti lunj (Circus cyaneus)
 31. Skobec (Accipiter nisus)
 32. Kragulj (Accipiter gentilis)
 33. Kanja (Buteo buteo)
 34. Rdečenoga postovka (Falco vespertinus)
 35. Mali sokol (Falco columbarius)
 36. Škrjančar (Falco subbuteo)
 37. Sokol selec (Falco peregrinus)
 38. Kosec (Crex crex)
 39. Mokož (Rallus aquaticus)
 40. Mala tukalica (Porzana parva)
 41. Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus)
 42. Liska (Fulica atra)
 43. Polojnik (Himantopus himantopus)
 44. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 45. Pikasti martinec (Tringa ochropus)
 46. Črni martinec (Tringa erythropus)
 47. Močvirski martinec (Tringa glareola)
 48. Veliki škurh (Numenius arquata)
 49. Kozica (Gallinago gallinago)
 50. Sloka (Scolopax rusticola)
 51. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 52. Beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus)
 53. Belolična čigra (Chlidonias hybrida)
 54. Grivar (Columba palumbus)
 55. Divja grlica (Streptopelia turtur)
 56. Čopasta kukavica (Clamator glandarius)
 57. Črni hudournik (Apus apus)
 58. Planinski hudournik (Apus melba)
 59. Vodomec (Alcedo atthis)
 60. Čebelar (Merops apiaster)
 61. Smrdokavra (Upupa epops)
 62. Vijeglavka (Jynx torquilla)
 63. Veliki detel (Dendrocopos major)
 64. Črna žolna (Dryocopus martius)
 65. Zelena žolna (Picus viridis)
 66. Rjavi srakoper (Lanius collurio)
 67. Veliki srakoper (Lanius excubitor)
 68. Rjavoglavi srakoper (Lanius senator)
 69. Kobilar (Oriolus oriolus)
 70. Šoja (Garrulus glandarius)
 71. Sraka (Pica pica)
 72. Breguljka (Riparia riparia)
 73. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 74. Rdeča lastovka (Cecropis daurica)
 75. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 76. Velika sinica (Parus major)
 77. Plavček (Cyanistes caeruleus)
 78. Plašica (Remiz pendulinus)
 79. Svilnica (Cettia cetti)
 80. Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
 81. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 82. Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla)
 83. Severni kovaček (Phylloscopus trochilus)
 84. Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita)
 85. Grmovščica (Phylloscopus sibilatrix)
 86. Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon)
 87. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
 88. Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
 89. Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris)
 90. Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
 91. Brškinka (Cisticola juncidis)
 92. Črnoglavka (Sylvia atricapilla)
 93. Rjava penica (Sylvia communis)
 94. Sivi muhar (Muscicapa striata)
 95. Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca)
 96. Belovrati Muhar (Ficedula albicollis)
 97. Mali muhar (Ficedula parva)
 98. Taščica (Erithacus rubecula)
 99. Mali slavec (Luscinia megarhynchos)
 100. Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
 101. Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus)
 102. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 103. Repaljščica (Saxicola rubetra)
 104. Prosnik (Saxicola torquatus)
 105. Kos (Turdus merula)
 106. Brinovka (Turdus pilaris)
 107. Vinski drozg (Turdus iliacus)
 108. Cikovt (Turdus philomelos)
 109. Carar (Turdus viscivorus)
 110. Škorec (Sturnus vulgaris)
 111. Siva pevka (Prunella modularis)
 112. Rumena pastirica (Motacilla flava)
 113. Siva pastirica (Motacilla cinerea)
 114. Bela pastirica (Motacilla alba)
 115. Mala cipa (Anthus pratensis)
 116. Drevesna cipa (Anthus trivialis)
 117. Vriskarica (Anthus spinoletta)
 118. Laponski ostroglež (Calcarius lapponicus)
 119. Plotni strnad (Emberiza cirlus)
 120. Mali strnad (Emberiza pusilla)
 121. Trstni strnad (Emberiza schoeniclus)
 122. Ščinkavec (Fringilla coelebs)
 123. Pinoža (Fringilla montifringilla)
 124. Čižek (Spinus spinus)
 125. Lišček (Carduelis carduelis)
 126. Repnik (Carduelis cannabina)
 127. Grilček (Serinus serinus)
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios