Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Stojbe

Stojbe so kultivirano območje, ki ga v večji meri sestavljajo vinograd, njive in vlažni travniki.

Na njegovem JZ delu ga prerašča gosto grmičevje črnega trna, v katerem se skrivajo posamezna sadna drevesa in opuščen vinograd, kar daje vedeti, da je bil tudi ta del v preteklosti kultiviran in v uporabi. Na Fontanigge mejijo Stojbe z nasipom, pod katerim je jarek z vodo, ki sega vse do letališča. Jarek obraščajo trstičje, rogoz in druga vodna ter obvodna vegetacija. Območje je pomembno predvsem za ptice pevke, ki se tu ustavljajo v času spomladanskega in jesenskega preleta. Pred tremi desetletji je bilo območje Stojb pod vodo. Ornitološka vrednost Stojb je bila v tistem času še večja.


stojbe kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 14 ha
Število vrst / Species Richness (S): 109
Številčnost / Total Abundance: 14840
Povprečje / Mean: 50.822
Maks. / Max.: 5308
σ2 = 185095.328
σ = 430.227
SE = 25.177
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 2.127713
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.24800459
1-D: 0.75199544
1/D: 4.0321836
Poravnanost / Evenness: 0.4535398
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 3.0696409


stojbe opazovanja

stojbe vrste


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios