Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Območje muzeja s slano trato

Območje Muzeja obsega območje solinarskega skansena ter halofitni travnik (slano trato) pred njim.

Območje je obdano z območjema Male in Velike Lame na eni strani ter z reko Dragonjo in bazenom Ob Morju na drugi strani. Sestavljajo ga zanimiva življenjska okolja od kristalizacijskih in zgoščevalnih bazenov Muzeja, robnih jarkov, kanala Giassi pa vse do suhega in polsuhega halofitnega travnika oziroma slane trate. 
Z to območje so značilna sredozemska slanoljubna grmičevja Sarcocornetea fruticosi. To so združbe polgrmičastih in zelnatih halofitnih trajnic na polsuhih muljasto-peščenih tleh, ki spominjajo na slane polpuščave kontinentalnih predelov ter ne prenesejo prevelike poplavljenosti. Ta območja so pomembna gnezdišča polojnikov Himantopus himantopus in beločelih deževnikov Charadrius alexandrinus.
Z obnovo prečnega nasipa in postavijo nove lesene zapore ter pretočnega lesenega korita, smo zagotovili nemoteno zagotavljanje ustreznega vodnega režima. Nivo vode spremljamo s pomočjo merske late, ki je postavljena v bazenu. Na območju slane trate  poleg polojnikov in beločelih deževnikov gnezdi rumena pastirica Motacilla flava, sabljarka Recurvirostra avosetta, mlakarica Anas platyrhynchos, občasno pa tudi mali deževnik Charadrius dubius, mala čigra Sternula albifrons in rjava cipa Anthus campestris.

muzej kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 18 ha
Število vrst / Species Richness (S): 72
Številčnost / Total Abundance: 29973
Povprečje / Mean: 102.647
Maks. / Max.: 22291
σ2 = 1715197.375
σ = 1309.655
SE = 76.642
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 1.3139254
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.5590059
1-D: 0.44099405
1/D: 1.7888898
Poravnanost / Evenness: 0.30723122
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 1.8955936


muzej opazovanja

muzej vrtse


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios