Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Dragonja

Reka Dragonja se v morje izliva tik ob Sečoveljskih solinah.

Območje, ki ga obravnavamo obsega reko in njena bregova od mostu, ki ob mejnem prehodu Sečovlje prečka Dragonjo do njenega izliva v morje. Bregove poraščata trstičje in trstenika, pred izlivnim delom pa so na levi strani obsežni halofitni travniki, ki jih sestavlja predvsem obrežna lobodka, obmorski loček in mestoma tudi obmorski šaš. Temu habitatu sledi obsežno trstičevje s sladko in somorno vodo. Sveža sladka voda nenehno doteka vanj iz Fontanellov, kjer je izvir, morska oziroma somorna pa ob visokih plimah vdira iz Dragonje. Na tem območju živi tudi močvirska sklednica Emys orbicularis. Obsežno trstičevje predstavlja v zimskem času pomemben vir prehrane, v času selitve pa zatočišče in prenočišče številnim pticam.


dragonja kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 9 ha
Število vrst / Species Richness (S): 119
Številčnost / Total Abundance: 6097
Povprečje / Mean: 20.88
Maks. / Max.: 1214
σ2 = 10649.892
σ = 103.198
SE = 6.039
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 3.145688
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.08679384
1-D: 0.91320616
1/D: 11.521555
Poravnanost / Evenness: 0.6582144
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 4.5382686


dragonja opazovanja

dragonja vrste


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios