Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Curto-Pichetto

Že samo ime Curto – Pichetto pove, da gre za območje Sečoveljskih solin med kanaloma Curto in Pichetto.

Območje je bilo z nekdanjim občinskim odlokom razglašeno za ornitološki rezervat, po uvedbi državne uredbe o KPSS pa ima to območje status zavarovanega območja državnega pomena. Gre za manjši sistem bazenov, v katerih se je od nekoč številnejših nasipov delno ohranil le osrednji nasip, ki poteka v smeri severovzhod-jugozahod in je ponekod prekinjen. Nasip sestavljajo kamniti kosi in blato in je na delno poraščen s halofitno vegetacijo. Na vzhodni strani ga obdaja manjši jarek in nekoliko višji, bolj suh del bazena. Vode, ki prihajajo v to območje se vanj zlivajo iz številnih poškodb brežine kanalov Curto in Pichetto in iz območja Velike Lame. Območje je zanimivo čez vse leto. Od leta 1983 tam gnezdijo navadne čigre Sterna hirundo. Leta 1985 so se jim pridružile še male čigre Sternula albifrons. Poleg navadne in male čigre tam občasno gnezdita še rumenonogi galeb Larus michahellis in beločeli deževnik Charadrius alexandrinus, v neposredni bližini, ob kanalu Curto pa še duplinska kozarka Tadorna tadorna

curto pichetto kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 13 ha
Število vrst / Species Richness (S): 54
Številčnost / Total Abundance: 9224
Povprečje / Mean: 31.589
Maks. / Max.: 3007
σ2 = 47833.609
σ = 218.709
SE = 12.799
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 2.2460575
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.16702603
1-D: 0.83297396
1/D: 5.9870906
Poravnanost / Evenness: 0.56306505
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 3.240376


curto pichetto opazovanja

curto pichetto vrste


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios