Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Alto

Območje Alta je najvišje območje na Fontaniggeah in se ga še danes uporablja za prvo zgoščevanje morske vode.

Večji del je pod vodo, ki nikjer ne presega 20 cm globine. Tu najdemo tudi posamezne suhe predele. Na SV delu ga obrašča trava in skromno trstičevje, posamezno grmovje in ponekod tudi trstenika. Robove in nasipe obrašča slanoljubno rastje.  Za Alto so značilna sredozemska slana travišča Juncetalia maritimi. To so trajna, plitva morska močvirja z obmorskim ločjem Juncus maritimus. Spremljajoče vrste so: cornutijev trpotec Plantago cornuti in obmorska nebina Aster tripolium.
Ruševine nekdanjih solinarskih hiš dajejo zavetje številnim živalskim vrstam. Na območje pogosto zahaja srnjad Capreolus capreolus, tu živita tudi lisica Vulpes vulpes in jazbec Meles meles. Večje število opazovanih vrst ne preseneča saj je območje obdano na JZ z reko Dragonjo na  V in JV pa z območjem Stojbe. Tu gnezdijo beločeli Charadrius alexandrinus in mali deževnik C. dubius, polojnik Himantopus himantopus in mlakarica Anas platyrhynchos. Pred leti so v ruševinah solinarskih hiš gnezdili tudi postovka Falco tinnunculus, veliki skovik Otus scops in čuk Athene noctua.  

alto kartaSTATISTIKA / STATISTICS:

Površina / Surface: 50 ha
Število vrst / Species Richness (S): 103
Številčnost / Total Abundance: 20827
Povprečje / Mean: 71.325
Maks. / Max.: 10495
σ2 = 421323.063
σ = 649.094
SE = 37.985
Shannonov Indeks / Shannon-Wiener Index: 1.9830443
Simpsonov Indeks / Simpson Diversity Index: 
D: 0.28607824
1-D: 0.7139218
1/D: 3.4955473
Poravnanost / Evenness: 0.42786628
Shannonova entropija / Shannon Entropy: 2.860928


alto opazovanja

alto vrste


KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios