Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Kormoran

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Kormoran je v Sloveniji pogost tako na preletu, kot tudi na prezimovanju (Sovinc, 1994).

Ponekod je celoletna vrsta, vendar pri nas ne gnezdi.
Na morskem obrežju je celoletna vrsta. Večje število kormoranov se ob slovenskem obrežju pojavi že v septembru (Škornik, 1995). 
Največje prezimovališče kormoranov pri nas je školjčišče pred Sečoveljskimi solinami, kjer redno prezimuje več sto osebkov (Škornik, 1995). Zadržujejo se tudi ob večjih in manjših solinskih kanalih. Njihovo število je največje v januarju in februarju. Zanimivo je, da zahajajo tudi v notranjost solin, vse do območja Alta na Fontaniggeah, kot tudi do drugega in tretjega izhlapevanja na Leri, kjer jih še pred dvema desetletjema nismo videvali (Škornik et al., 1990).

STATISTIKA / STATISTICS:

Pi=0.013, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.057
χ2 = 278847.8438, σ2 = 6955262, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 12923 
Število opazovanj / Number of Sightings: 424
Prvo / First: 1.12.1974, Morje (KPSS) 
Zadnje / Last: 5.7.2009, Colombera (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 2.1.1993 (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 29.12.2008, Morje (KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1974, 1975, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios