Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Temminckov prodnik

Temminckov prodnik

Calidris temminckii

Temminckov prodnik je v Sloveniji najverjetneje pogost preletnik. Večina opazovanj je iz SV Slovenije, opažen pa je bil tudi na Cerkniškem jezeru, Ljubljanskem barju in ob našem morju (Božič, 2009).

V Sečoveljskih solinah se pojavlja na preletu, vendar ni tako pogost kot mali prodnik, s katerim ga lahko zamenjamo. Čeprav se pojavlja na splomladanskem preletu, se jih največ pojavi v avgustu. Zadržuje se v plitvih solinskih bazenih, pa tudi na območju Kristalizacije na Leri. Nemalokrat je v družbi srpokljunih prodnikov Calidris ferruginea.


STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.003
χ2 = 6847.8267, σ2 = 3668.4785, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 292 
Število opazovanj / Number of Sightings: 24
Prvo / First: 19.5.1974 (Lera, KPSS) 
Zadnje / Last: 17.11.2007, Mezzana (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 26.3.2007, Piccia (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 17.11.2007, Mezzana (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2007KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios