Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Sabljarka

Sabljarka

Recurvirostra avosetta

Sabljarka je v Sloveniji redek preletnik in izjemno redek gnezdilec, saj gnezdi le v Sečoveljskih solinah. V času preleta se redno pojavlja le ob našem morskem obrežju. V Sečoveljskih solinah je prvič poskušala gnezditi že leta 1994, vendar neuspešno (Škornik, 1994).

Junija leta 2001 je v Sečoveljskih solinah gnezdil par sabljark, kar je prva gnezditev te vrste v Sloveniji. V gnezdu na peščini sredi opuščenega solinskega polja sta bili dve jajci, izvalil pa se je en mladič, a je po nekaj dneh izginil (Geister, 2001). 
Leta 2005 je uspešno gnezdila na Leri. Speljali so se vsi trije mladiči, ki so bili tudi obročkani (Škornik, 2005).  
V letih 2006 in 2007 ni gnezdila (Škornik, 2008).  V letu 2008 so na nasipu območja slane trate gnezdili kar trije pari, vendar so se uspešno speljali le trije mladiči prvega para. Drugi par je imel tudi mladiče, vendar niso poleteli. Tretjemu paru je bilo leglo z jajci izplenjeno.  

recurvirostra avosetta UTM
STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.003
χ2 = 6697.9956, σ2 = 4311.1704, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 284 
Število opazovanj / Number of Sightings: 84
Prvo / First: 22.5.1961 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 21.9.2009, Piccia (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 24.2.2006, Velika Lama (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 24.10.2007, Mezzana (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1961, 1987, 1989, 1991, 1994, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
TRIM: Velik porast (p <0.05) / Strong increase (p<0.05)
Površina gnezdenja / Breeding Surface: 8 ha
% SLO: 100 %Zanimivo je, da so si sabljarke, kljub bolj primernim gnezditvenim predelom na območju Sečoveljskih solin, izbrale nasip med muzejem solinarstva in slano trato, čeprav je le-ta dostopen kopenskim plenilcem (kuna, lisica), kot tudi naključnim sprehajalcem, ki lahko pohodijo jajca v leglu. 
V letu 2009 so se trije pari vrnili na zgoraj omenjeni nasip, vendar so se po neuspešnem poskusu gnezditve preselili na območje Life. Tam so na manjših blatnih otokih v letu 2009 uspešno gnezdili trije pari sabljark, četrti par pa je gnezdil na erodiranem nasipu Corsolonga (Škornik, 2009).
Gnezdo si naredi na rastlinskem šopu ali pa si v tla izdolbe kotanjico in jo obloži s finejšim gnezdovnim gradivom. Ovalna jajca, so na moč podobna polojnikovim, le da so nekoliko večja in merijo 50 x 35 mm. V leglu so ponavadi štiri jajca. Mlade sabljarke se izležejo po 25 dneh. Samostojne so najpozneje po 42 dneh (Škornik, 2006).


recurvirostra avosetta leglorecurvirostra avosetta mladic

 Leglo

 MladičKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios