Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Priba

Priba

Vanellus vanellus

V Sloveniji je priba dokaj pogost gnezdilec (Geister, 1995). Prezimuje maloštevilno in neredno v notranjosti Slovenije, redno pa le ob morskem obrežju (Sovinc, 1994).

V Sečoveljskih solinah se pojavlja na prezimovanju in na preletu, včasih se jih je tu ustavilo tudi več sto (Makovec et  al., 1998). Že Škornik, Makovec in Miklavec (1990) jo uvrščajo med vrste, ki na območju Sečoveljskih solin množično prezimujejo. 
Zadržuje se predvsem v solinskih bazenih. V večjem številu se pojavijo tudi v času spomladanske in jesenske selitve. Opaziti je, da se je število prezimujočih prib v solinah v zadnjih nekaj letih zmanjšalo.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.008, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.038
χ2 = 134173, σ2 = 1424789.375, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 5933 
Število opazovanj / Number of Sightings: 127
Prvo / First: 25.11.1973 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 19.12.2009 Alto (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 2.1.1993 (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.1997(Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios