Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Pikasti martinec

Pikasti martinec

Tringa ochropus

V Sloveniji je pikasti martinec reden preletnik. Ugotovljeno je bilo tudi njegovo gnezdenje (Geister, 1995). V Sloveniji tudi prezimuje. Redno prezimovalno območje pikastih martincev je severovzhodni del Slovenije, predvsem področje ob Dravi in Muri (Sovinc, 1994).

Na območju Sečoveljskih solin se pojavlja čez vse leto, le v novembru ga nismo nikoli opazili. Pogost je predvsem na spomladanskem preletu in sicer aprila. Dokaj redno ga lahko opazujemo med klatenjem še celo poletje, ko na območju solin že poteka jesenska selitev. Maloštevilno in neredno tudi prezimuje. Zadržuje se predvsem na zaraščenih močvirnatih predelih območja Alto, ob izlivu reke Dragonje, občasno tudi na poplavljenem travniku ob letališču in ob rudniškem bajerju.  


STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.002, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.001
χ2 = 2058.7827, σ2 = 450.9714, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 103 
Število opazovanj / Number of Sightings: 56
Prvo / First: 23.3.1975, Letališče (KPSS) 
Zadnje / Last: 5.10.2009, Alto (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 8.1.2004, Mezzana (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.1995 (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1975, 1976, 1977, 1980, 1983, 1991, 1993, 1995, 1997, 2004, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios