Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Močvirski martinec

Močvirski martinec

Tringa glareola

Močvirski martinec je v Sloveniji reden preletnik. Pogost je v vseh mokriščih, še najraje ima močvirnate travnike.

V Sečoveljskih solinah se pojavlja od marca do konca oktobra. Najpogostejši je na spomladanskem preletu, z viškom v drugi polovici aprila. Makovec et al. (1998) ga navajajo kot rednega preletnika, katerega število je največje v aprilu in maju. Na območju Sečoveljskih solin se pojavlja tako na spomladanskem kot tudi na jesenskem preletu. Največ jih je tu aprila. Poleti in ob jesenskem preletu se močvirski martinec pojavlja v manjšem številu.  Pogost je povsod po solinah. Pogosto se zadržuje v poraščenih bazenih. Med vsemi martinci se največkrat pojavlja tudi na območju kristalizacije na Leri, nemalokrat v družbi s spremenljivimi Calidris alpina in malimi prodniki C. minuta.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.003, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.017
χ2 = 44583.6484, σ2 = 236257.9688, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 2010 
Število opazovanj / Number of Sightings: 197
Prvo / First: 14.4.1974 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 31.8.2009, Muzej (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 8.3.2004, Colombera (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 22.10.2004, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1991, 1992, 1993, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios