Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Mali martinec

Mali martinec

Actitis hypoleucos

V Sloveniji je mali martinec celoletna vrsta. Je dokaj pogost gnezdilec (Geister, 1995). Redno prezimuje le ob našem morskem obrežju (Sovinc, 1994). Tudi v Sečoveljskih solinah je celoletna vrsta.

V manjšem številu tu tudi redno prezimuje (Škornik et al., 1990).  Na območju Sečoveljskih solin je najpogostejši v času jesenskega preleta in sicer v avgustu, medtem ko je v notranjosti Slovenije pogostejši spomladi. Posamič ali v manjših skupinah se zadržuje na blatnih brežinah večjih kanalov, ob izlivu Dragonje  ter na območju kristalizacije na Leri.


STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.009
χ2 = 17298.3906, σ2 = 34445.7617, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 924 
Število opazovanj / Number of Sightings: 364
Prvo / First: 14.10.1878, Izliv (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 13.10.2009 (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 3.1.2008, Kristalizacija (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 29.12.2009, Izliv (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1878, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios