Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Črnorepi kljunač

Limosa limosa

Črnorepi kljunač je v Sloveniji redek preletnik. V gnezditvenem obdobju je bil opažen na Cerkniškem jezeru, kjer naj bi tudi gnezdil (Geister, 1995).

Na območju Sečoveljskih solin se pojavlja bolj ali manj redno na spomladanskem preletu, medtem ko je v jesenskem času redkejši. Višek preleta je v marcu. Pojavlja se posamič ali v manjših skupinah. V večjem številu se je pojavil le dvakrat in sicer 13.3.1977 jih je bilo 80, 16.3.2004 pa smo jih našteli 72. Zadržuje se v večjih plitvih solinskih bazenih, pogosto skupaj s togotniki in martinci.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.004
χ2 = 10696.5176, σ2 = 7530.0088, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 398 
Število opazovanj / Number of Sightings: 46
Prvo / First: 30.9.1973 (Lera, KPSS) 
Zadnje / Last: 6.6.2009, Alto (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 19.2.1978 (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.9.1973 (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1991, 1994, 1995, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios