Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Črnoglavi galeb

Črnoglavi galeb

Larus melanocephalus

Črnoglavi galeb se v Sloveniji pojavlja kot preletnik in občasen prezimovalec. Predvsem ob morskem obrežju. V celinskem delu Slovenije je redek in se večinoma pojavlja v jesenskem času.

Leta 2006 je črnoglavi galeb v Sloveniji prvič gnezdil. Gnezdo s štirimi jajci je bilo najdeno 23. 5. 2006 v koloniji rečnih galebov Larus ridibundus in navadnih čiger Sterna hirundo na otoku na Ptujskem jezeru, kjer naj bi gnezdil tudi leta 2007 in 2008 (Denac & Božič, 2009).
V Sečoveljskih solinah se pojavlja čez vse leto. Je reden jesenski preletnik, posamič pa je bil opažen tudi v zimskem času. V večjem številu prileti v soline že v juliju, septembra pa tu prenočuje tudi do 500 in več teh ptic. Številni v Sečoveljske soline redno zahajajo iz Italije, Madžarske in Srbije, kar je bilo ugotovljeno z opazovanjem zaznamovanih ptic. Zadržuje se večinoma na Colomberi, na območju Piccie, Mezzane ter 2. in 3. izhlapevanja. 

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.007, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.036
χ2 = 122372.2188, σ2 = 1702722, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 6201 
Število opazovanj / Number of Sightings: 112
Prvo / First: 22.8.1983 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 17.10.2009, Colombera (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 9.1.2009, Colombera (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.2008, Colombera (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1983, 1984, 1985, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios