Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Črna prosenka

Črna prosenka

Pluvialis squatarola

Črna prosenka je v Sloveniji preletnik. Redno prezimuje le v somorničnih in slanih vodah ob morskem obrežju. Iz notranjosti Slovenije je znan le en sam zimski podatek (Sovinc, 1994).

V Sečoveljskih solinah ni bila opažena le v aprilu in juliju, sicer se pojavlja čez vse leto. Opazujemo jo lahko posamič ali v manjših skupinah, večinoma na polojih ob izlivu Dragonje, kot tudi na manjših in neporaslih solinskih nasipih. Najdemo jo tudi v kristalizacijskih gredah na Leri.  Najbolj pogosta je v zimskem času, ko ji nemalokrat družbo med počivanjem delajo veliki škurhi Numenius arquata.


STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.003
χ2 = 5320.5259, σ2 = 3686.3643, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 324 
Število opazovanj / Number of Sightings: 86
Prvo / First: 23.12.1973 (Lera, KPSS) 
Zadnje / Last: 26.12.2009, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 3.1.2008, Izliv (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 26.12.2009, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios