Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Trstni strnad

Trstni strnad

Emberiza schoeniclus

Trstni strnad je v Sloveniji redka celoletna vrsta. Je zelo redek gnezdilec, ki zanesljivo gnezdi na Ljubljanskem barju, na Cerkniškem jezeru ter ponekod na severovzhodu države (Geister, 1995). Strnjeno prezimuje le na severovzhodu Slovenije, posamič pa tudi tam, kjer gnezdi (Sovinc, 1994). V zimskem času je pogost na morskem obrežju (Škornik et al., 1990).

Trstne strnade lahko na območju Sečoveljskih solin opazujemo predvsem v času preleta in na prezimovanju. V zimskem obdobju niso tako številni kot v jesenskem. Včasih se pridružijo jatam ščinkavcev in drugih strnadov. Sredi gnezditvenega obdobja so bili posamezni pojoči samci opazovani tudi ob izlivu reke Dragonje.


STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.004
χ2 = 8694.8252, σ2 = 8087.5684, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 426 
Število opazovanj / Number of Sightings: 59
Prvo / First: 21.11.1973 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 14.12.2009, Letališče (KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 1.1.2007, Mezzana (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.1997 (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1973, 1974, 1976, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios