Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Travniška cipa

Travniška cipa

Anthus pratensis

Travniška cipa je v Sloveniji reden preletnik in prezimovalec. Domnevno naj bi leta 1993 v okolici Pragerskega tudi gnezdila (Geister, 1995). Poleg vriskarice je travniška cipa edini predstavnik svojega rodu, ki se v Sloveniji pojavlja tudi v zimskem času. Pri nas prezimujejo predvsem v submediteranskem pasu (Sovinc, 1994).

 Zadržujejo se pretežno ob plitvih sladkih in brakičnih vodah, pa tudi na morskem obrežju in v solinah. V Sečoveljskih solinah se pojavlja na preletu, s spomladanskim viškom v marcu, posebej pogosta in številčna je v zimskem času. Zadržuje se v manjših skupinah, skupaj z vriskaricami Anthus spinoletta in belimi pastiricami Motacilla alba. Pogosto se prehranjuje na odcejenih kristalizacijskih površinah na Leri, pa tudi na večjih, bolj ali manj suhih ali s plitvo vodo zalitih bazenih na Fontaniggeah.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.007, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.036
χ2 = 109476.9141, σ2 = 1373674.625, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 5842 
Število opazovanj / Number of Sightings: 162
Prvo / First: 28.8.1985 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 26.12.2009, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 3.1.2008, 1. izhlapevanje (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.2008, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1985, 1992, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios