Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Sraka

Sraka

Pica pica

Sraka je pri nas zelo pogosta celoletna vrsta. V Sloveniji velja za pogosto razširjeno gnezdilko (Geister, 1995). Tudi v zimskem času je dokaj razširjena, čeprav manjka na razgibanih, zaprtih in gozdnatih območjih (Sovinc, 1994). Starejše ptice so večinoma stalne, za mlajše srake pa je značilno, da se rade klatijo naokoli.

V Sečoveljskih solinah je sraka stalnica in za razliko od šoje (v urbanem okolju marsikje sobivata), zahaja sraka tudi v notranjost solin. Še več, v solinah posamezni pari tudi gnezdijo. Gnezdi večinoma v nizkem in gostem grmovju ob večjih nasipih, lahko tudi v grmu, ki raste iz solinarske ruševine. Poleg sive vrane Corvus cornix predstavlja sraka resen problem za solinske gnezdilke, saj načrtno in uspešno pleni njihova jajca in mladiče (Škornik, 2006, 2007, 2008).

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.002
χ2 = 2616.7368, σ2 = 710.2571, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 131 
Število opazovanj / Number of Sightings: 50
Prvo / First: 22.5.1983 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 14.12.2009, Letališče (KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 4.1.2008, Dragonja (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 23.12.2008, Corsolongo (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1983, 1984, 1985, 1986, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios