Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Siva pevka

Siva pevka

Prunella modularis

Siva pevka je v Sloveniji dokaj pogosto razširjena gnezdilka višjih predelov, nižin se izogiba (Geister, 1995). V zimskem času se pojavlja predvsem tam, kjer je v gnezditvenem obdobju ne bomo našli, saj pri nas prezimuje v klimatsko bolj ugodnih predelih submediteranskega pasu (Sovinc, 1994).

V Sečoveljskih solinah se pojavlja na preletu in v času prezimovanja. Največ jih je novembra. Zadržuje se v grmovnatih sestojih na Stojbah in ob Dragonji, našli pa jo bomo tudi v trstičju ob izlivu reke Dragonje, pa tudi na območju Rudnika.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.001
χ2 = 2341.8638, σ2 = 477.6659, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 108 
Število opazovanj / Number of Sightings: 25
Prvo / First: 12.10.1976, Stojbe (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 26.12.2009, Rudnik (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 6.1.2009, Letališče (KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 26.12.2009, Rudnik (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1976, 1982, 1983, 1984, 1995, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios