Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Ščinkavec

Ščinkavec

Fringilla coelebs

V Sloveniji je ščinkavec zelo pogosta in splošno razširjena celoletna vrsta. Gnezdi v gozdovih vseh vrst do drevesne meje, v parkih, v vrtovih ter v drevju v mestnih središčih. Pozimi in v gnezditvenem času je splošno razširjen tako v geografskem kot tudi v višinskem pogledu (Sovinc, 1994).

Na območju Sečoveljskih solin se ščinkavec pojavlja predvsem na preletu in v času prezimovanja. Gnezdi ob reki Dragonji, vendar izven meja KPSS, zato se občasno tudi v gnezditvenem obdobju pojavi na robu solin. Prvi ščinkavci priletijo v soline že oktobra, novembra pa je njihovo število največje. Kot izrazita zrnojeda vrsta se druži z repniki Carduelis cannabina in liščki C. carduelis, ki se v jesenskem času redno prehranjujejo s semeni nekaterih halofitnih vrst, pa tudi s pleveli, ki rastejo ob nekaterih nasutjih. 

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.007
χ2 = 19005.8438, σ2 = 48902.3398, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 1195 
Število opazovanj / Number of Sightings: 61
Prvo / First: 10.9.1974, Stojbe (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 31.12.2009, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 4.1.2008, Velika Lama (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 31.12.2009, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1974, 1983, 1984, 1986, 1997, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios