Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Repnik

Repnik

Carduelis cannabina

V Sloveniji je repnik pogosta celoletna vrsta. Strnjeno gnezdi v severovzhodnem delu Slovenije, v zahodni in južni Sloveniji pa je razširjen mozaično (Geister, 1995).

Čeprav repniki prezimujejo predvsem v predelih, kjer lahko pridejo do hrane, med karto gnezditvene in zimske razširjenosti ni bistvenih razlik.  Pozimi število repnikov, v primerjavi z večjimi jesenskimi klateškimi jatami, nekoliko upade (Sovinc, 1994). Na območju Sečoveljskih solin se pojavlja tako na prezimovanju kot tudi v času preleta. Najštevilčnejši je jeseni, oktobra in novembra, ko se v večjih skupinah ali jatah potika po solinah, kjer se prehranjuje skupaj z ostalimi predstavniki ščinkavcev.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.006
χ2 = 16912.4824, σ2 = 27234.4668, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 731 
Število opazovanj / Number of Sightings: 28
Prvo / First: 26.12.1982 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 23.11.2009, Dragonja (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 1.1.2007, Mezzana (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 26.12.1982 (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1982, 1984, 1986, 1991, 1997, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios