Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Poljski škrjanec

Poljski škrjanec

Alauda arvensis

V Sloveniji je poljski škrjanec precej pogosto razširjena vrsta, ni ga le v izrazito gozdnatih in skalnatih predelih (Geister, 1995). Marsikje se je s pregnojenih travnikov umaknil na nižinske močvirnate ali suhe travnike višjih predelov.

Njegovo pojavljanje je v zimskem času precej odvisno od vremenskih razmer. Pri nas v tem času ni tako razširjen kot v gnezditvenem obdobju. Redno prezimuje le na odprtih ravnicah na Štajerskem, v Prekmurju, Ljubljanski kotlini ter ponekod v Primorju (Sovinc, 1994).
V Sečoveljskih solinah je celoletna vrsta, najpogostejši je v zimskem času. Nekaj parov gnezdi na travniku letališča v Sečovljah, kjer ga je mogoče videti tudi v zimskem času.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.004
χ2 = 7955.0845, σ2 = 5821.1016, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 416 
Število opazovanj / Number of Sightings: 55
Prvo / First: 11.6.1978 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 14.12.2009, Letališče (KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 5.1.1993 (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.1996, Stojbe (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1978, 1983, 1984, 1985, 1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios