Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Močvirska trstnica

Močvirska trstnica

Acrocephalus palustris

Močvirska trstnica je v Sloveniji pogosta poletna vrsta. Od vseh naših pri nas živečih trstnic je močvirska trstnica daleč najbolj razširjena. Najbolj pogosta je v severovzhodni in osrednji Sloveniji (Geister, 1995).

Na območju Sečoveljskih solin se pojavlja na preletu ali kot poletni gost. Makovec in sodelavci (1989) jo za to območje navajajo kot gnezdilko. Največ trije pari naj bi gnezdili in sicer ob, z gosto grmovno vegetacijo obraščenih kanalih Dragonje in na Stojbah. Danes na območju Sečoveljskih solin zanesljivo ne gnezdi več, pa tudi na preletu ni prav pogosta.


STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = 0
χ2 = 612.8572, σ2 = 20.4286, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 21 
Število opazovanj / Number of Sightings: 14
Prvo / First: 10.9.1975, Stojbe (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 28.8.2007, Stojbe (Fontanigge KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 17.5.2004, Stojbe (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 10.10.1986 (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1975, 1976, 1983, 1984, 1985, 1986, 2004, 2007KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios