Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Mestna lastovka

Mestna lastovka

Delichon urbica

Mestna lastovka je v Sloveniji pogosto razširjena poletna vrsta (Geister, 1995). V Sečoveljskih solinah se pojavlja kot preletnik in gnezdilka. Prve k nam prispejo že v začetku marca, tako kot kmečke lastovke, zapustijo pa nas konec septembra. Posebej številne se prek solin selijo marca.

Gnezdijo na nekaterih solinskih objektih na Leri (skladišča, upravna stavba ...) in na območju nekdanjega rudnika v Sečovljah. Na območju KPSS gnezdi od 50 do 100 parov, njihova gnezditev pa ni najbolj uspešna. Veliko legel propade zaradi slanega blata, s katerim gradijo svoja gnezda. Zaradi higroskopičnosti soli v njem se gnezda navlažijo, prijem s podlago pa popusti in nemalokrat pade na tla. Še pogosteje se to dogaja ob večjih nalivih.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.01, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.046
χ2 = 186037.9531, σ2 = 3299516, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 9144 
Število opazovanj / Number of Sightings: 88
Prvo / First: 29.4.1976 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 25.9.2009, Stojbe (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 4.3.2008, Alto (Fontanigge, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.9.1984 (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1976, 1982, 1983, 1984, 1985, 1992, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios