Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Lišček

Lišček

Carduelis carduelis

V Sloveniji je zelo pogosta celoletna vrsta, čeprav še zdaleč ni tako pogost kot zelenec (Geister, 1995). Gnezdi v pokrajini, kjer rastejo visoka drevesa, divja zelišča in samotna sadna drevesa. Ustrezajo mu tudi vasi, pokopališča, vrtovi in parki. Karta zimske razširjenosti je precej podobna karti gnezditvene razširjenosti.

Njegova številčnost niha iz zime v zimo. V tem času je najredkejši v goratih alpskih predelih (Sovinc, 1994). V Sečoveljskih solinah je celoletna vrsta. Pred leti je par teh ptic gnezdil na manjši jablani ob kanalu Grande na Leri, sicer pa so liščki najpogostejši v času preletov in prezimovanja. V večjih ali manjših jatah se skupaj s ščinkavci in repniki pogosto klatijo po solinah. Ustavljajo se na nasipih in nasutjih, kjer se prehranjujejo.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.006
χ2 = 13649.3428, σ2 = 22402.2539, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 750 
Število opazovanj / Number of Sightings: 60
Prvo / First: 11.9.1975 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 26.12.2009, Dragonja (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 1.1.2007, Mezzana (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 29.12.2007, Ob morju (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1975, 1983, 1984, 1985, 1997, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios