Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Dlesk

Dlesk

Coccothraustes coccothraustes

Pri nas je dlesk pogosta celoletna vrsta. V Sloveniji je dokaj pogost gnezdilec (Geister, 1995). Dleski gnezdijo v listnatih in mešanih gozdovih. Najraje imajo območja, porasla z gabrom, jesenom, bukvijo ali hrastom.

Srečamo pa ga tudi v travniških gozdovih, parkih in v vrtovih z visokim drevjem. Srednjeevropski dleski so delni selivci, ki se jim pozimi pridružijo še ptiči iz severovzhodnih gnezdišč. Pozimi so razširjeni po vsej Sloveniji, ne pojavljajo pa se v višjih legah in strnjenih iglastih gozdovih (Sovinc, 1994). Včasih se pojavijo v večjem številu, zahajajo pa tudi v krmilnice.
Na območju Sečoveljskih solin je dlesk izjemen zimski gost, v času gnezditve pa lahko posamezni dleski iz bližnjih gnezdišč zaidejo do Dragonje in Stojb.

 1 ex., Dragonja (Fontanigge, KPSS), 1.5.1995, IŠ.
 1 ex., Stojbe (Fontanigge, KPSS), 30.12.1996, AS.
 1 ex., Alto (Fontanigge, KPSS), 24.5.2009, IŠ.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios