Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Bičja trstnica

Bičja trstnica

Acrocephalus shoenobaenus

V Sloveniji je bičja redko razširjena poletna vrsta. Najbolj razširjena je na severovzhodu Slovenije, najpogostejša pa v osrednji Sloveniji, zlasti na Ljubljanskem barju in Cerkniškem jezeru (Geister, 1995).

Na območju Sečoveljskih solin se redno pojavlja na preletu. Spomladi je najštevilčnejša maja, jeseni pa septembra. Zadržuje se v trstišču ob izlivu reke Dragonje, v trstišču rudniškega bajerja, pa tudi v grmovnatem sestoju na območju Stojb. 

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0, Pi2 = 0, Piln[Pi] = 0
χ2 = 1143.7144, σ2 = 9114.3714, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 54 
Število opazovanj / Number of Sightings: 17
Prvo / First: 11.9.1975 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 25.9.2009, Stojbe (Fontanigge, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 14.4.2008, Rudnik (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 26.10.2007, Dragonja (Fontanigge, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1975, 1976, 1983, 1984, 1985, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios