Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Bela pastirica

Bela pastirica

Motacilla alba

Bela pastirica je v Sloveniji najbolj razširjena vrsta. V Sloveniji je povsod razširjena gnezdilka (Geister, 1995). V minulih 100 do 150 letih se je njena gnezditvena ekologija povsem spremenila, saj danes gnezdi skoraj ob človeških bivališčih. Tudi ob morskem obrežju je splošno razširjena gnezdilka (Škornik et al., 1990).

Pogosta je tudi na spomladanskem in jesenskem preletu. Pri nas redno prezimujejo samo v klimatsko ugodnem pasu zahodne Slovenije, ki se razteza zahodno od črte Nova Gorica - Ajdovščina, čez Kras do Koprskega in morja (Sovinc, 1994). V notranjosti Slovenije se pojavlja zgolj naključno. Prve se iz prezimovališč vrnejo že februarja.
Čeprav velja pri nas za selivko, je ob obali stalnica (Makovec et al., 1998). V Sečoveljskih solinah se pojavlja na preletu. Višek spomladanskega preleta je marca, jesenekega pa oktobra. 
Na območju Sečoveljskih solin se zadržujejo tudi pozimi, predvsem v odcejenih kristalizacijskih gredah in drugih polsuhih bazenih, kjer nabirajo hrano.
Gnezdi v opuščenih solinarskih hišah na Fontaniggeah, v lesenih solinskih objektih (lopah), v zidnih špranjah ob večjih kanalih, priložnostno tudi med zloženimi deskami in drugim materialom. Leta 2003 je gnezdila pod strešnim korcem na splavu za čigre na Fontaniggeah.
Število gnezdečih parov se je po letu 2004 prepolovilo. Eden od možnih razlogov za to je obnova objektov in zamenjava starih lesenih lop z novimi.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.011, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.05
χ2 = 148726.4375, σ2 = 2228536, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 8096 
Število opazovanj / Number of Sightings: 255
Prvo / First: 26.9.1982 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 11.12.2009, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 1.1.2007, Mezzana (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 29.12.2007,  Mezzana (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1997, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009
TRIM: Velik porast (p<0.01) / Strong increase (p<0.01)
Površina gnezdenja  / Breeding Surface: 45 haKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios