Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

LETO 2008

Zima 2007/08 ni bila tako izjemna, kot je bila zima 2006/07, čeprav je povprečna temperatura močno presegla dolgoletno povprečje. Sončnega vremena je bilo opazno več kot običajno. Decembra 2007 je bil odklon povprečne mesečne temperature v mejah običajne spremenljivosti. Dolgoletno povprečje je bilo nekoliko preseženo le na jugozahodu in jugovzhodu države. Padavin je močno primanjkovalo na zahodu, kjer niso dosegli niti dveh petin običajnih decembrskih padavin. Že drugo leto zapored je povprečna januarska temperatura močno presegla dolgoletno povprečje. Skoraj povsod je odklon znašal nad 3 °C. Dolgoletno povprečje je bilo preseženo le na severozahodu in delno na zahodu Slovenije. Na Primorskem je sonce sijalo petino manj kot v dolgoletnem povprečju. Februar je bil v pretežnem delu države precej toplejši kot običajno. Padavin je bilo opazno manj kot običajno, največ jih je bilo v delu zahodne Slovenije. Sončnega vremena je bilo na jugozahodu države le za dobro petino več kot običajno. Povprečna zimska jutranja temperatura je bila povsod višja od dolgoletnega povprečja, odklon je statistično pomemben; zimska jutra so bila na Obali 1 do 2 °C toplejša kot običajno. Pri povprečni popoldanski temperaturi je bil odklon prav tako povsod pozitiven in statistično pomemben; zimski popoldnevi so bili 1,5 do 2 °C toplejši kot ponavadi, manjši odklon je bil na Primorskem. Povprečna zimska temperatura je bila nad povprečjem. Odklon 1 do 2 °C je bil na Obali. V Biljah je bilo najtopleje 7. februarja, ko so izmerili 15,7 °C, najhladneje pa 2. januarja s −7,5 °C. V Portorožu je bila povprečna temperatura zraka 5,8 °C, kar je 1,8 °C nad dolgoletnim povprečjem; najhladnejša je bila zima 1962/63 z 0,9 °C. Najtoplejša je bila povsod zima 2006/07. Na Obali je sonce sijalo 350 ur, kar je 17 % nad dolgoletnim povprečjem. Doslej najbolj sončna je bila zima 1980/81 s 434 urami sončnega vremena, najbolj siva pa zima 1954/55 s 155 urami. Dolgoletno povprečje padavin ni bilo nikjer na Obali preseženo. V Portorožu so s 108 mm padavin za povprečjem zaostali za polovico. Na Obali, Goriškem in na Krasu snega ni bilo.

Pomlad 2008 je bila toplejša od dolgoletnega povprečja, v pretežnem delu države je bil odklon med 1 in 2 °C. Toplih dni je bilo več kot v dolgoletnem povprečju, hladnih pa manj kot običajno. Povprečna marčevska temperatura je bila v mejah običajne spremenljivosti in večinoma nad dolgoletnim povprečjem. Padavin je bilo povsod več kot običajno. Sončnega vremena je bilo manj kot v dolgoletnem povprečju. April 2008 je bil toplejši od dolgoletnega povprečja, odklon v večini ni presegel 1 °C, kar je povsem v mejah običajne spremenljivosti povprečne mesečne temperature. Padavine so na zahodu države opazno presegle dolgoletno povprečje. Dolgoletna povprečna majska temperatura je bila povsod presežena, odklon je bil med 1 in 2,5 °C. Sončnega vremena je bilo povsod več kot običajno, padavin pa na večini ozemlja manj od dolgoletnega povprečja. Odklon povprečne pomladne jutranje temperature je bil pozitiven, na Obali je bil med 1 in 2 °C; na Krasu so bila jutra za 2,1 °C toplejša. Odkloni povprečne najvišje dnevne temperature so bili prav tako pozitivni, večina se je gibala med 1 in 2 °C. Pomlad 2008 je bila toplejša od povprečja, na Obali je bilo za več kot 1 °C topleje. V Biljah je bilo najbolj mrzlo jutro 19. marca, izmerili so −2,5 °C, najvišjo temperaturo pa so izmerili 29. maja, ko se je živo srebro povzpelo na 32,7 °C; najtopleje je bilo spomladi 2007 s 33,7 °C. Na obali je bil izmerjen največji maksimum doslej, 33,2 °C, sledi pa pomlad 2003 z 32,8 °C. Na Obali je sonce sijalo 575 ur in se s 92 % v večini približalo dolgoletni osončenosti. Padavine so spomladi le malo presegle dolgoletno povprečje. V Portorožu je padlo 252 mm padavin, kar predstavlja 9 % presežek.

Junij 2008 je bil toplejši kot v povprečju obdobja 1961−1990, predvsem po zaslugi vroče zadnje tretjine meseca je bil odklon v pretežnem delu države 2 do 3 °C. Padavine so bile najbolj skromne na Goriškem in Krasu. Sončnega vremena pa je bilo manj kot običajno. Povprečna julijska temperatura je bila nad povprečjem obdobja 1961−1990, v nižinskem svetu je odklon presegel 1 °C. Dežja je bilo manj kot običajno le na jugozahodu države. Trajanje sončnega obsevanja večinoma ni pomembno odstopalo od običajnih razmer. Avgust so najbolj zaznamovala močna neurja. Kljub večkratnim osvežitvam je bil avgust 2008 toplejši kot običajno, na Krasu in v Postojni je odklon dosegel 2 °C. Večina ozemlja dobila več padavin kot običajno. Sončnega vremena je bilo povsod več kot ponavadi. Povprečna poletna temperatura je bila nad dolgoletnim povprečjem, najmanjši odklon je bil na Obali in sicer 1,4 °C. Dolgoletno povprečje je presegala tudi povprečna najnižja dnevna temperatura, odklon od povprečja je pomembno velik; odkloni so na Obali večinoma znašali od 1,5 do 2,5 °C, največji pa je bil na Goriškem in Krasu (2,5°C). Nekoliko manjši so bili presežki povprečne najvišje dnevne temperature; dolgoletno povprečje je bilo v večjem delu države preseženo za več kot 1,5 °C, na Krasu so bili popoldnevi kar za 2,4 °C toplejši kot običajno. V Portorožu je bilo 39 vročih dni, le v dveh poletjih jih je bilo več. Zabeležili so 82 toplih dni, toliko jih je bilo tudi v poletjih 1999 in 2001. Na Obali je bila povprečna temperatura 22,7 °C, kar je toliko kot poleti 1998. Obala je dobila 276 mm, kar je približno toliko kot v referenčnem obdobju. Povprečno trajanje sončnega obsevanja je bilo z 903 urami v Portorožu doseženo.

September je bil v večjem delu države hladnejši kot navadno. Padavin je bilo skoraj povsod manj kot običajno. V jugozahodni Sloveniji so namerili manj kot dve petini običajnih padavin tudi sončnega vremena je bilo manj kot v dolgoletnem povprečju. Oktobrska temperatura je bila nad dolgoletnim povprečjem. 1 do 1,5 °C topleje je bilo v večini zahodne polovice Slovenije. Padavin je bilo manj tudi v južni Sloveniji. Sončnega vremena je bilo na zahodu manj kot običajno. Novembra je bilo padavin manj kot v dolgoletnem povprečju, le v skrajnem zahodnem delu so zabeležili več kot običajno. Glede na dolgoletno povprečje je bil presežek največji na Obali. Večina jesenskih dni je bila toplejša od dolgoletnega povprečja. Odklon povprečne najnižje dnevne temperature je bil povsod pozitiven, na Obali so bili odkloni večinoma od 0,5 do 1,5 °C; največji odklon je bil na Krasu, kjer je bilo za 1,9 °C topleje kot običajno. Presežki povprečne najvišje dnevne temperature so bili pozitivni in so znašali večinoma od 0,5 do 1 °C. V jugozahodni Sloveniji so imeli pod 250 mm padavin. V Portorožu je padlo 213 mm padavin, kar predstavlja 69 % povprečne namočenosti. Na Obali je bila povprečna temperatura 14,1 °C, kar je 1 °C nad dolgoletnim povprečjem; po jeseni 2007 se je temperatura ponovno dvignila nad povprečje. Najtoplejši jeseni pa sta bili 2000 in 2006 (15,3 °C). Sonce je sijalo 454 ur oz. 91 % povprečja; najbolj sončna je bila jesen 1978 (646 ur), najbolj siva pa leta 1960 (366 ur). Padlo je 213 mm padavin, kar predstavlja 69 % povprečja; najbolj namočena je bila jesen 2000 s 628 mm padavin.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios