Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

LETO 2006

December 2005 je najbolj zaznamovalo obilno sneženje v zadnjem tednu leta, 27. decembra je sneg pobelil tudi Obalo. Na jugu države je bil december nekoliko toplejši kot običajno. Manj padavin od povprečja je bilo na Primorskem in na Notranjskem, najmanj pa na Goriškem. Januar je po vrsti nadpovprečno toplih zim presenetil z nizko temperaturo in zelo vztrajno snežno odejo. Povprečna temperatura zraka je bila pod dolgoletnim povprečjem. Največ padavin je bilo v Vipavski dolini, na Krasu in na Obali, kjer je bilo tudi dolgoletno povprečje preseženo. Februar 2006 je bil hladnejši od dolgoletnega povprečja, vendar v mejah običajne spremenljivosti. Padavine so presegle dolgoletno povprečje na Krasu in na Notranjskem. Sončnega vremena je bilo več kot običajno na Primorskem in Notranjskem. Povprečna zimska jutranja temperatura je bila skoraj povsod nižja od dolgoletnega povprečja, izjema je le Kras. Pri povprečni popoldanski temperaturi je bil odklon povsod negativen, še najbližje so bili dolgoletnemu povprečju na Obali. Tako odklon povprečne najnižje kot tudi povprečne najvišje temperature sta bila v mejah običajne spremenljivosti zimske temperature. Povsod po državi je bila zima 2005/2006 hladnejša od dolgoletnega povprečja, vendar je bil odklon še v mejah običajne spremenljivosti. Najbližje dolgoletnemu povprečju so bili na Obali, deloma tudi na Krasu. V Portorožu je bila povprečna temperatura zraka 4 °C, kar je enako dolgoletnemu povprečju. Na Obali je sonce sijalo 352 ur, kar je 12 % nad dolgoletnim povprečjem, doslej najbolj sončna je bila zima 1980/1981 s 434 urami sončnega vremena, najbolj siva pa zima 1954/1955 s 155 urami. Na Obali so imeli med 80 in 100 % običajnih padavin. Sicer je nekajkrat snežilo, a snežna odeja ni obležala.

Marec je bil hladnejši od dolgoletnega povprečja, vendar je povprečna mesečna temperatura ostala v mejah običajne spremenljivosti. Sredi meseca je bila razlika med jutranjo in popoldansko temperaturo z izjemo Primorske majhna, v zadnji tretjini meseca pa smo spet imeli za pomlad običajen izrazit dnevni potek temperature. Povprečna temperatura aprila 2006 je bila nad dolgoletnim povprečjem. Najmanj padavin je bilo na Obali, kjer je padlo le 50 mm, med 50 in 60 mm pa so namerili v Vipavski dolini in na Krasu. Za dolgoletnim povprečjem padavin so najbolj zaostajali v Vipavski dolini in na Krasu s slabo polovico običajne količine padavin. Tako kot aprila je tudi maja povprečna mesečna temperatura presegla dolgoletno povprečje, vendar je ostala v mejah običajne spremenljivosti povprečne majske temperature zraka. Padavine so bile razporejene izrazito neenakomerno, največ jih je bilo v zadnji tretjini maja. Trajanje sončnega obsevanja je bilo v mejah običajne spremenljivosti. Odklon povprečne pomladne jutranje temperature nikjer ni dosegel 1 °C, nekoliko pogostejši so bili pozitivni odkloni, odkloni v negativno smer niso presegli tretjine stopinje C. Odklon povprečne najvišje dnevne temperature je bil v veliki večini pozitiven. Skoraj povsod po državi je bila pomlad 2006 toplejša od dolgoletnega povprečja, vendar je bil odklon še v mejah običajne spremenljivosti povprečne pomladne temperature zraka. V pretežnem delu odklon ni presegel 0,5 °C, bolj je bilo dolgoletno povprečje preseženo na Obali in delu Notranjske. V Biljah je bilo najbolj mrzlo prvo pomladno jutro, izmerili so −5,8 °C, najvišjo temperaturo so izmerili 24. aprila in 22. maja, obakrat se je živo srebro povzpelo na 26,2 °C. Največ ur sončnega vremena je bilo na Obali, sonce je sijalo 574 ur, vendar je to kar 6 % manj kot v dolgoletnem povprečju. Na Obali, Krasu in Vipavski dolini je bilo padavin manj kot 300 mm, na Krasu in Vipavski dolini niso dosegle dolgoletnega povprečja. Za skoraj tretjino so presegli običajne padavine le na Obali. V Portorožu je spomladi padlo 266 mm, kar je 14 % nad dolgoletnim povprečjem, pred tem je bilo dolgoletno povprečje zadnjič preseženo spomladi 1995 z 259 mm, najbolj mokra pa je bila pomlad 1970 s 454 mm.

Poletje 2006 je spet bolj odstopalo od dolgoletnega povprečja. Druga polovica junija in julij sta bila tako vroča, da je bil presežek opazen, kljub hladnemu začetku junija in dokaj svežemu avgustu. Povprečna junijska temperatura je povsod presegla dolgoletno povprečje, odklon je bil statistično pomemben. Rekordno malo padavin je bilo na Obali. Skoraj polovica države je imela petino več sončnega vremena kot običajno. Julija je bila temperatura vse dni nad dolgoletnim povprečjem. Rekordno je bilo tudi število vročih dni; v spodnji Vipavski dolini so izmerili doslej najvišjo julijsko temperaturo. Padavin je julija povsod primanjkovalo, najbolj so to ob sončnem in vročem vremenu občutili na Primorskem, kjer je bila oklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja. Julija je bilo več neviht, nekatere so prerasle v prava neurja, nad Obalo se je nevihta znesla 28. julija zvečer. Avgust je tako kot leta 2005 razočaral. Povprečna avgustovska temperatura je bila pod dolgoletnim povprečjem, odklon je presegel običajno spremenljivost v zgornji Vipavski dolini. Sončnega vremena je povsod opazno primanjkovalo; dosežene niso bile niti štiri petine običajnega trajanja sončnega obsevanja. Na Obali je bil to najbolj siv avgust od sredine minulega stoletja. Padavine so povsod presegle dolgoletno povprečje, bilo je tudi nekaj močnejših neviht s točo.

Povprečna poletna temperatura je bila nad dolgoletnim povprečjem; odklon je statistično pomemben. Največji odkloni, nad 1,6 °C, so bili v delu Krasa in Notranjske, na Obali je bil odklon nad 1 °C. Dolgoletno povprečje je presegala tudi povprečna najnižja dnevna temperatura. Še nekoliko večji so bili presežki povprečne najvišje dnevne temperature. Na Obali so bile dolgoletne poletne padavine presežene za slabo tretjino; to je bilo tretje najbolj namočeno poletje na Obali, vendar so tako obilne padavine posledica nekaj izjemno močnih nalivov, prva polovica poletja pa je bila izjemno suha. Sončno obsevanje je bilo na Obali primerljivo z dolgoletnim obdobjem. Portorož si s 37 vročimi dnevi deli tretje mesto s poletjema 1998 in 2001, le dvakrat je bilo takih dni več. Absolutni temperaturni maksimum je v Portorožu znašal 35,9 °C, kar predstavlja tretjo najvišjo temperaturo od sredine minulega stoletja do sedaj, višja je bila v dveh poletjih: 2003 (36,9 °C) in 1998 (36,3 °C). Padavine so bile nad povprečjem le na Obali, bilo je za dobre tri desetine več padavin kot običajno. S 350 mm je bilo to poletje tretje najbolj namočeno; več padavin je bilo v poletjih 1989 (428 mm) in 1990 (365 mm).

Jesen 2006 se je močno razlikovala od jeseni 2005. September je bil opazno toplejši kot običajno, sončnega vremena je bilo tudi opazno več kot običajno. Na Obali se september 2006 s 17 mm uvršča med najbolj suhe, manj dežja je bilo le v dveh septembrih. Povprečna oktobrska temperatura je v večjem delu države presegla dolgoletno povprečje za 2 do 3 °C. Dežja je v primerjavi z dolgoletnim povprečjem močno primanjkovalo, Najmanj padavin, pod 25 mm, je padlo na Goriškem in Obali. Sončnega vremena je bilo precej več kot običajno. November kot celota je pomembno presegel dolgoletno povprečno novembrsko temperaturo. Padavine so povsod po državi močno zaostajale za dolgoletnim povprečjem. Sončnega vremena je primanjkovalo le na jugozahodu in delu zahodne Slovenije. Povsod je bila povprečna temperatura nad dolgoletnim povprečjem, odkloni so bili v večini med 2 in 3 °C in so statistično pomembni. Odklon povprečne najnižje dnevne temperature je bil s 3,5 °C največji na Krasu. Na jugozahodnem delu države in na Notranjskem je padlo pod polovico dolgoletnega povprečja padavin (Kras in obala le slabih 30 % povprečja, Vipavska dolina in Postojna tretjina običajnih vrednosti). Jesen 2006 je bila povsod bolj sončna kot ponavadi. Do 10 % bolj sončno je bilo v skrajni zahodni Sloveniji in njenem jugozahodnem delu (v Portorožu je bilo ur sonca več le za 2 %). Na Obali je bila povprečna temperatura 15,3 °C, kar je 2,1 °C nad dolgoletnim povprečjem. Tako toplo je bilo tudi leta 2000. Sonce je sijalo 509 ur, kar je malenkost nad povprečjem; najbolj sončna je bila jesen 1978 (646 ur), najmanj pa jesen leta 1960 (366 ur). Padlo je 90 mm padavin, kar je slabih 30 % povprečja, in najmanj doslej; najbolj namočena je bila jesen 2000 s 628 mm.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios