Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

LETO 2005

December 2004 je bil občutno toplejši od dolgoletnega povprečja na Primorskem. Velik temperaturni odklon je bil posledica večdnevnega močnega temperaturnega obrata v notranjosti države. Za več kot polovico so dolgoletno povprečje padavin presegli na Obali. Januarja je bila povprečna temperatura zraka na zahodu države nekoliko pod dolgoletnim povprečjem. Padavin je bilo malo, pomanjkanje je bilo najbolj izrazito na Goriškem. Februar je bil hladnejši od dolgoletnega povprečja. Sušno obdobje se je februarja nadaljevalo na zahodu države. Največ sončnega vremena je bilo v Primorju in na Goriškem. Snežilo je tudi ob morju, kar ni prav pogost pojav. Povprečna zimska temperatura je nekoliko presegla dolgoletno povprečje na Obali. Jutra so bila večinoma nekoliko hladnejša od dolgoletnega povprečja, vendar odklon od povprečja nikjer ni bil pomembno velik. Tudi odklon povprečne najvišje dnevne temperature je bil manjši od ±1 °C, torej povsem v mejah običajne spremenljivosti. Sončnega vremena je bilo več na Obali, in sicer med 20 in 40 % več kot običajno. Padavin je bilo manj kot običajno, na Obali so dosegli največ ¾ običajne namočenosti.

Povprečna temperatura zraka je bila spomladi nad dolgoletnim povprečjem; a temperaturni odklon je bil manjši od 1 °C. K nadpovprečno topli pomladi so bolj prispevali topli popoldnevi kot jutra, temperaturno so bila zelo blizu dolgoletnemu povprečju. Sončnega vremena je bilo povsod vsaj za desetino več kot običajno, Največ sončnega vremena je bilo na Obali, kjer je sonce sijalo 693 ur. Ob morju so namerili 203 mm padavin, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem to pomeni več kot 80 % namočenosti. Marca so bili odkloni od povprečja v mejah običajne spremenljivosti povprečne mesečne temperature. Na Obali je zadnje dni marca temperatura dosegla 20 °C. Padavin je bilo povsod manj od dolgoletnega povprečja, sončnega vremena pa je bilo več kot običajno. Aprila je bila povprečna temperatura večinoma nad dolgoletnim povprečjem, vendar v mejah običajne spremenljivosti aprilske temperature zraka. Padavine so bile porazdeljene neenakomerno, sončnega vremena je bilo več kot običajno. Maja je bila povprečna temperatura nad dolgoletnim povprečjem, na Obali temperaturni odklon ni presegel 1 °C.
Tako kot poletje 2004 je bilo poletje 2005 v običajnih okvirjih. Povprečna temperatura  je bila nad dolgoletnim povprečjem, a ni presegla 1 °C. Rekordno visokih temperatur ni bilo zabeleženih. Število vročih dni pa je bilo blizu dolgoletnega povprečja. Povprečna temperatura je bila junija povsod nad dolgoletnim povprečjem, v Postojni, na Krasu in v Vipavski dolini je odklon presegel 2 °C. Sončnega vremena je bilo povsod več kot običajno. Na Goriškem je sonce sijalo 30 % več časa kot v dolgoletnem povprečju, na Notranjskem pa je bil presežek dolgoletnega povprečja manjši od desetine. Padla je vsaj polovica dolgoletnega povprečja junijskih padavin, le v Vipavski dolini in Postojni komaj tretjina običajnih padavin. Bilo je nekaj močnih neurij, med njimi nekaj takih s točo. Julij je bil najtoplejši poletni mesec. Predvsem po zaslugi vročinskega vala v zadnji tretjini meseca je bila povprečna mesečna temperatura povsod nad dolgoletnim povprečjem, vendar na Obali in Trnovski planoti temperaturni odklon ni dosegel 0,5 °C. Sončnega vremena je bilo nekoliko več kot običajno le na Obali, Krasu in Goriškem. Na Obali padavine niso presegle dolgoletnega povprečja. Avgust je razočaral vse, ki so pričakovali sončno in vroče vreme. Povprečna mesečna temperatura je bila pod dolgoletnim povprečjem; na Obali in na Trnovski planoti je bilo približno za 1 °C hladneje kot v dolgoletnem povprečju. Tako po toplih kot po vročih dnevih je avgust zaostajal za dolgoletnim povprečjem. Marsikje je sončnega vremena opazno primanjkovalo, na Obali pa je bil to avgust z doslej najkrajšim trajanjem sončnega obsevanja. Poleti 2005 je padlo najmanj padavin na Obali, a so bile padavine blizu dolgoletnega povprečja. Najbolj pa jih je primanjkovalo na Goriškem in Notranjskem. Sončnega vremena je bilo samo na Goriškem, Krasu in Obali nekaj več kot običajno.

Temperaturno je bil september 2005 povprečen. Padavine so bile septembra zaradi velikega deleža neviht razporejene izrazito neenakomerno. Na Obali so opazno zaostajali za dolgoletnim povprečjem. Dolgoletno povprečje sončnega obsevanja je bilo na Obali izenačeno. Z izjemo Obale je bil oktober toplejši kot v dolgoletnem povprečju. Odklon je bil v mejah običajne spremenljivosti. Padavin pa je bilo manj od dolgoletnega povprečja. Prav tako je bilo manj sončnega vremena. Na Obali niso dosegli niti sedem desetin običajne osončenosti in le dvakrat je bil oktober na Obali bolj siv kot tokrat. Novembra je večina padavin padla v zadnji tretjini meseca. Prinašal jih je jugozahodni veter. Z izjemo Obale je bil november hladnejši od dolgoletnega povprečja. Odklon je bil povsod v mejah običajne spremenljivosti. K nizki povprečni novembrski temperaturi je najbolj prispevala hladna zadnja tretjina meseca. Povprečna najnižja dnevna temperatura je bila nad dolgoletnim povprečjem, odklon je bil med 0,5 in 2 °C. Odklon je bil statistično pomemben na meteorološki postaji Bilje. Odklon povprečne jesenske temperature od dolgoletnega povprečja je bil z izjemo Trnovske planote pozitiven in v mejah običajne spremenljivosti. Jeseni so na Obali glede na dolgoletno povprečje padavin dosegli tri četrtine običajne namočenosti, prav tako je zaostajalo tudi sončno obsevanje, in sicer med 80 in 90 %. Jesen 2005 je bila temperaturno v mejah običajne spremenljivosti; s povprečno temperaturo 13,5 °C je bilo dolgoletno povprečje preseženo za 0,4 °C.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios